Table of Contents

ม33เรารักกัน เริ่มยืนยันตัวตนและยืนยันรับสิทธิ

– ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน เริ่มยืนยันตัวตนและยืนยันรับสิทธิ 15 มีนาคม 2564
– เริ่มโอนเงินเข้าแอป เงินเข้าวันวันจันทร์ เริ่ม 22 มีนาคม 2564 ครั้งละ 1000 บาท จนครบ 4000 บาท

อ่าน > วิธียืนยันตัวตน ม33เรารักกัน ผ่านตู้ atm


ติดต่อ call center โครงการ ม33เรารักกัน

 • การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง กด 1
 • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการม33เรารักกัน โทรหาสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน

 • กด > Apple Store  ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

เรารักกันโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง

 • 22 , 29 มีนาคม 2564
 • 5 , 12 เมษายน 2564

ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

กด > ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน เริ่ม 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564

 • ปิดทบทวนสิทธิ วันที่ 28 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลทบทวนสิทธิ วันที่ 5 เมษายน 2564
#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : 

 • กด > Apple Store  ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ


วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)
 • อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง 10.32.0 เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “เราชนะ” เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play
 • ปิดแอปเป๋าตัง ไม่ต้องลบแอป แล้วเปิดแอปเป๋าตัง ทำรายการใหม่อีกครั้ง
 • ยืนยันตัวตน และยืนยันรับสิทธิเราชนะ ตั้งแต่วันนี้ – วันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 2564) ตามตารางการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการเราชนะ

ถ้ายืนยันตัวตน และยืนยันรับสิทธิเราชนะไม่ได้วันนี้

สามารถทำรายการใหม่ได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 2564) ตามตารางการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการเราชนะ

กรณียืนยันตัวตนเสร็จแล้ว!

รอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลจากแอปเป๋าตัง ประมาณ 24 ชั่วโมง ไม่แนะนำยืนยันตัวตนซ้ำ เท่ากับนับ 1 ใหม่ ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปใหม่


ทำแล้วไม่ผ่านอีก แนะนำไปธนาคารกรุงไทย 

แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามายืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ไปธนาคารกรุงไทยช่วงเช้าหน่อย เพราะคิวเยอะและใช้เวลานานในการรอคิว


ถ้ายืนยันรับตัวตนเป๋าตังเราชนะไม่ผ่าน!

หาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน และกลับมาสแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้า

วิธีการยืนยันตัวตน > บัตรประจำตัวประชาชน

อ่านเพิ่มเติม ยืนยันตัวตนเป๋าตังเราชนะไม่ผ่าน หาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนเป๋าตัง

อ่านเพิ่มเติม วิธียืนยันแอปตัวตนเป๋าตังบัตรประชาชน (สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้า)

หรือจะยืนยันตัวตนเป๋าตังเราชนะด้วยแอปกรุงไทย next

ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

วิธีการยืนยันตัวตน > แอปกรุงไทย next

อ่านเพิ่มเติม วิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตังด้วยแอปกรุงไทย next

กด! ไปดูขั้นตอนยืนยันรับสิทธิเราชนะ


ยืนยันรับสิทธิเราชนะ ไม่ทันวันที่ 18 ก.พ. 64 ได้เงินอยู่ไหม

 • ได้ตามปกติ
 • เริ่มโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังวันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 6 โมงเช้า จำนวน 2,000 บาทและโอนทุกพฤหัสบดี 1000 บาท จนครบ 7000 บาท
 • ถ้ายืนยันรับสิทธิไม่ทันวันที่ 18 ก.พ. 64 ยอดเงินจะสะสม โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังจนครบ 7000 บาทเหมือนกัน

เฉพาะกลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

 • ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 64 ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง และยืนยันรับสิทธิเราชนะ
 • ถ้ายืนยันรับสิทธิไม่ทันวันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับเงินปกติ ยอดเงินจะสะสม โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังจนครบ 7000 บาทเหมือนกัน

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

แอปเป๋าตัง เด้งข้อความว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ระบบอาจกำลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโครงที่ต้องการใช้งาน

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

ยืนยันตัวตนเราชนะบัตรประชาชน อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตัง!

ดาวน์โหลดและอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง 10.32.0 เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “เราชนะ” เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

อ่านเพิ่มเติม วิธียืนยันแอปตัวตนเป๋าตังบัตรประชาชน

 1. กดหน้า G-wallet > กดเข้าใช้งาน G-wallet > ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข G-wallet > ยอมรับยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล > เลือกวิธีการยืนยันตัวตน > บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้า ทำตามขั้นตอนจนเสร็จขึ้นความว่า สแกนใบหน้าสำเร็จ กรุณารอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือน

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะไม่รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือจากระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

ให้ใจเย็น ๆ รอระบบตรวจสอบข้อมูลจากแอปเป๋าตัง รอระบบตรวจสอบข้อมูลจากแอปเป๋าตัง ประมาณ 24 ชั่วโมง ไม่แนะนำยืนยันตัวตนซ้ำ เท่ากับนับ 1 ใหม่ ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปใหม่


ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว สามารถใช้จ่าย G-wallet ได้แล้ว

ทำแล้วไม่ผ่านอีก แนะนำไปธนาคารกรุงไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามายืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ไปธนาคารกรุงไทยช่วงเช้าหน่อย เพราะคิวเยอะและใช้เวลานานในการรอคิว

อ่านเพิ่มเติม ยืนยันตัวตนเป๋าตังเราชนะไม่ผ่าน หาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนเป๋าตัง


ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป อัปเดตแอปเป๋าตัง ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ยืนยันรับสิทธิเราชนะ

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)
แอปพลิเคชันเป๋าตัง 10.32.0

ได้สิทธิ์เราชนะแล้วทําไงต่อ

 • คนลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยใช้งานแอปเป๋าตังเลย เมื่อได้รับสิทธิเราชนะแล้ว > ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง สามารถยืนยันตัวเองที่บ้านได้
 • คนใช้งานเป๋าตังปัจจุบัน ( , ) เมื่อได้รับสิทธิเราชนะแล้ว > ยืนยันรับสิทธิเราชนะ

วิธียืนยันรับสิทธิเราชนะ

ได้รับสิทธิเราชนะ เริ่มตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 ไม่ใช่วันนี้วันเดียว! ทยอยกดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 18 ก.พ.64

– กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน / คนละครึ่ง (ได้รับสิทธิและยืนยันรับสิทธิเราชนะ) เริ่มวันที่ 12 ก.พ. 64
– กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่) เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 64 ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง และยืนยันรับสิทธิเราชนะ

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/


วิธียืนยันรับสิทธิเราชนะ

เริ่มใช้สิทธิโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64

เปิดแอปเป๋าตัง > กดหน้า G-Wallet > กดปุ่มเราชนะ > ยืนยันรับสิทธิเราชนะ

*จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน โทรถามทาง Call Center ธนาคารกรุงไทย 02-111-1114 บอกว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ไม่ได้มีผลต่อการใช้สิทธิเราชนะ

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่)

 • คนลงทะเบียนใหม่ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังให้ผ่านก่อน จึงสามารถยืนยันรับสิทธิเราชนะได้
 • คนใช้งานเป๋าตังปัจจุบัน (คนละครึ่ง , เราเที่ยวด้วยกัน) ยืนยันรับสิทธิเราชนะ

อ่านเพิ่มเติม ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


อ่านเพิ่มเติม กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนวันที่ 15 – 25 ก.พ. 64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ เตรียมบัตรประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ไม่หมดอายุ ลงทะเบียนและแสดงตัวตนด้วยตันเอง


กรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่เบอร์มือถือเดิม

ติดตั้งแอปใหม่ ก็ต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อน จึงไปรับกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ


เบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่

ต้องให้แจ้งเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทย ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ

ถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

อ่านเพิ่มเติม ยืนยันรับสิทธิ และยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง g-wallet คืออะไร ?


กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน เราชนะ.com (ลงทะเบียนใหม่) เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 64 ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง และยืนยันรับสิทธิเราชนะ

คนลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยใช้งานแอปเป๋าตังเลย เมื่อได้รับสิทธิเราชนะแล้ว ไปยืนยันแอปเป๋าตังให้ผ่าน

ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว ไปยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังให้ผ่าน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. เป็นต้นไป
เมื่อยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังผ่านแล้ว รออัพเดทแอปเป๋าตัง รอเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง วงเงิน 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. เป็นต้นไป

– รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท และรับเงิน 1000 บาท ทุกพฤหัสบดี จนครบ 7,000 บาท ในแอปเป๋าตัง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

อ่านเพิ่มเติม! วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนเป๋าตัง
อ่านเพิ่มเติม! วิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตังด้วยแอปกรุงไทย next

ยืนยันแอปเป๋าตังไม่ผ่าน แนะนำไปธนาคารกรุงไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามายืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ไปธนาคารกรุงไทยช่วงเช้าหน่อย เพราะคิวเยอะและใช้เวลานานในการรอคิว

ติดตั้งแอปไม่ได้ ใช้งานกรุงไทย Krungthai NEXT ไม่ได้ ติดต่อธนาคารกรุงไทย 0 2111 1144

>>>> วิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตังง่ายที่สุดและใช้งานได้ทันที สำหรับคนมีบัญชีกรุงไทยเท่านั้น!
เงื่อนไข!
– บัญชีธนาคารกรุงไทย!
– แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT (Google Play | App Store)

กดหน้า G-wallet > กดเข้าใช้งาน G-wallet > ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข G-wallet > ยอมรับยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล > เลือกวิธีการยืนยันตัวตน แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้

เลือกยืนยันตัวตนกับแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ระบบจะเปิดหน้าแอปธนาคารกรุงไทยที่เราติดตั้งไว้ ต้องมีชื่อ นามสกุลเดียวกับที่ลงทะเบียน ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน

*เลือกวิธียืนยันตัวตนเราชนะเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือกว่า ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ

**ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว

คนใช้งานเป๋าตังปัจจุบัน (คนละครึ่ง , เราเที่ยวด้วยกัน) เมื่อได้รับสิทธิเราชนะแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. เป็นต้นไป รออัพเดทแอปเป๋าตัง และกดยืนยันรับสิทธิแอปเป๋าตัง ตามขั้นตอนของแอปเป๋าตัง รอเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง

อัพเดทแอปเป๋าตัง รองรับปุ่ม เราชนะ >
เข้าแอปเป๋าตัง กดหน้า G-wallet >
เลือก เราชนะ >
กดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ >
เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน >
กดปุ่มยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน >
รอประมวลผล >
รอเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง

– รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท และรับเงิน 1,000 บาท ทุกพฤหัสบดี จนครบ 7,000 บาท ในแอปเป๋าตัง
– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (ร้านค้าคนละครึ่งและ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องไปใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

คำแนะนำ! ให้กดในพื้นที่เราอยู่ปัจจุบัน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น
อื่นๆ

ร้านค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ร้านธงฟ้า
ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินค้าทั่วไป
ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมทุกประเภท
เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์/เรือ
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โรงแรม/ที่พัก
โฮมสเตย์ (Home Stay)
หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม้นท์ / แฟลต

สุขภาพ/ความงาม
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ
ร้านสปา/ร้านนวด

ขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง
สามล้อเครื่อง
สามล้อถีบ
รถสองแถว
BTS (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
MRT (รถไฟฟ้ามหานคร)
BMTA (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
รถไฟ
เรือ
รถ บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่นซ่อมไฟฟ้า ปะปา แอร์
รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด

สุขภาพ/การแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่นๆ)