15 ข้อสรุปสระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการฯ ‘ชิมช้อปใช้’ เบี้องต้นที่ควรรู้ก่อนสมัครเข้าร่วม

15 ข้อสรุปสระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการฯ 'ชิมช้อปใช้' เบี้องต้นที่ควรรู้ก่อนสมัครเข้าร่วม
 1. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือระยะเวลาราว 2 เดือน
 2. เป็นคนสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เลือกจังหวัดที่ท่องเที่ยว ไม่ใช่จังหวัดตัวเองตามทะเบียนบ้าน ตัวอย่าง บ้านอยู่นนทบุรี ต้องเลือกเที่ยวเชียงใหม่
 4. ต้องมีอีเมล์ เบอร์มือถือ ที่ใช้ประจำ เพื่อใช้ในการยืนยันกับระบบ ชิมช้อปใช้
 5. เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 62
 6. ต้องมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” บนมือถือในการใช้งานด้วย ถ้าไม่มีโหลด iPhone | Android
 7. ชิมช้อป ไม่ได้เป็นเงินสด 1,000 บาท ต้องใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น
 8. เติมเงินผ่านเพิ่มเติมนอกเหนือ 1,000 บาท ต้องผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เช่นกัน
 9. ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม แบ่งออกเป็น จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น
 10. ตรวจสอบหารรายชื่อร้านค้า “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วม – https://www.ktb.co.th/ จากการตรวจสอบเบี้องต้นผ่านเว็บไซต์ สิทธิ 15% Cash rebate เห็นมีเฉพาะบ้างร้านที่มีสัญลักษณ์ขึ้น! หน้าเว็บไซต์
 11. ต้องใช้เงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS
 12. หลังจาก 14 วันไปแล้วไม่ได้ใช้ จะโดนตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก
 13. รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชย (Cash rebate) เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) ตัวอย่าง จ่ายเงิน 1000 บาท ได้เงินคืน 150 บาท
 14. รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในเดือนธันวาคม 2562
 15. ข้อยกเว้นการใช้สิทธิตามมาตรการที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย (Cash rebate) เติมน้ำมัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิง และชำระค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัด ค่าบริการนำเที่ยวที่ไม่ใช่บริการนำเที่ยวในท้องถิ่นนั้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินชดเชย หรือสิทธิ 15% Cash rebate

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับโครงการ ชิมช้อปใช้

 • ข้อมูลลงทะเบียนประชาชนการรับสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
 • ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการการเข้าร่วมมาตรการ แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
 • ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อ ททท.โทร 1672