วิธีเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารหรือยัง ? ด้วย เพื่อรับมาตรา 33 39 และ 40

แอปเป๋าตังที่ใช้กับ

1. เปิดแอปเป๋าตัง > กดโอนเงิน

สรุปวิธีเช็คพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชน)ผูกกับธนาคารหรือยัง ? ด้วยแอปเป๋าตัง เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40

2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ช่องพร้อมเพย์ > กดเสร็จสิ้น

สรุปวิธีเช็คพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชน)ผูกกับธนาคารหรือยัง ? ด้วยแอปเป๋าตัง เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40

3. ระบุจำนวนเงิน (เงินในวอลเล็ต) กี่บาทก็ได้ ? ที่ต้องโอนเงินออกไปบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาขนเอาไว้

หรือตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาขนจากภาพนี้ก็ได้ อันเลขบน g-wallet ของแอปเป๋าตัง 15 หลัก และอันล่างบัญชีธนาคารที่ผูร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สรุปวิธีเช็คพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชน)ผูกกับธนาคารหรือยัง ? ด้วยแอปเป๋าตัง เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40

4. ทำขั้นตอนที่เหลือของแอปเป๋าตังจนเสร็จ

5. กลับไปเปิดบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเอาไว้

6. ถ้าจำนวนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามจำนวนที่ระบุไว้เมื่อกี้! แสดงว่า เราผูกผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว


วิธีผูก

เมนูการตั้งค่าพร้อมเพย์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้อัปเดตแอปธนาคารเป็นปัจจุบัน หรือทำไม่ได้ ให้ติดต่อธนาคารที่ใช้บริการอยู่

 • แอป ธ.ก.ส. A-Mobile โทร 02 555 0555
  • ตั้งค่า > ตั้งค่าบัญชีพร้อมเพย์ > ลงทะเบียน
 • แอป SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777
  • เลือกเมนูอื่น ๆ อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > การตั้งค่า > จัดการ SCB พร้อมเพย์
 • แอป โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333
  • เลือกเพิ่มเติม อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > บริการอื่น ๆ > พร้อมเพย์
 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111
  • เลือกการตั้งค่า อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > จัดการบัญชี > จัดการพร้อมเพย์
 • แอป K PLUS ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888
  • เลือกบริการอื่น ๆ > เลือกพร้อมเพย์ > ลงทะเบียน/แก้ไข > เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
 • แอป ‎MyMo By GSB ธนาคาออมสิน โทร 1115
  • กดปุ่มสามขีด ซ้ายมือของจอมือถือ > GSB พร้อมเพย์ > ลงทะเบียน
 • แอป KMA-Krungsri Mobile App ธนาคารกรุงศรี โทร 1572
  • เลือกเมนู กรุงศรี พร้อมเพย์ > ลงทะเบียน
 • แอป ทีทีบี ทัช ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โทร 1428
  • เลือกเมนูตั้งค่า > บริการพร้อมเพย์

สรุปวิธีเช็คพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชน)ผูกกับธนาคารหรือยัง ? ด้วยแอปเป๋าตัง เพื่อรับเงินเยียวยา 39 และ 40

แอปเป๋าตังที่ใช้กับโครงการคนละครึ่ง

1. เปิดแอปเป๋าตัง > กดโอนเงิน
2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ช่องพร้อมเพย์
3. ระบุจำนวนเงิน (เงินในวอลเล็ต) ที่ต้องโอนเงินออกไปบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเอาไว้
4. ทำขั้นตอนที่เหลือของแอปเป๋าตังจนเสร็จ
5. กลับไปแอปธนาคารบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเอาไว้
6. ถ้าจำนวนเงิน เข้าบัญชีธนาคารตามจำนวนที่ระบุไว้ แสดงว่า เราผูกผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว