วิธีเดินทางไปศูนย์ฉีดวัดซีนกลางบางซื่อ () ใกล้กับ MRT บางซื่อ

ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)

กรุงเทพมหานคร เปิดตัวระบบลงทะเบียนจอง


กดเพื่อ > www.ไทยร่วมใจ.com เริ่มลงทะเบียน 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

ใครลงทะเบียนลงทะเบียนจองโควิด19 ได้บ้าง

ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว ต้องลงทะเบียนไทยร่วมใจอีบไหม

ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ลงทะเบียนไทยร่วมใจไปแล้ว ต้องรอ sms กี่วัน

ต้องรอ sms ก่อนไปรับฉีดวัดซีน ล่วงหน้า 1 วัน

เริ่มฉีดวัดซีนโควิด19 วันไหน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


ไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว

จดรถได้ที่อาคารผู้โดยสาร สถานีกลางบางซื่อมีที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ไปด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางซื่อ

เชื่อมใต้ดินจากสถานีบางซื่อ ประมาณ 200 เมตร

ไปด้วยรถเมล์

สาย 50 , 65 , ปอ 97

แผนที่ google map ศูนย์ฉีดวัดซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ) ใกล้กับ MRT บางซื่อ

Call Center ไทยร่วมใจ 1516 : 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน