สวนลุมพินี แบบไม่มีรถ ด้วย

ติดตามข้อมูลงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ใต้ดิน MRT

สถานีสีลม (ทางออก 1)
สถานีสวนลุมพินี (ทางออก 3)

รถไฟฟ้า BTS

สถานีราชดำริ (ทางออก 4)
สถานีศาลาแดง (ทางออก 6)

Shuttle รับ-ส่งผู้ร่วมงาน

จาก – สวนลุมพินี
จากสวนป่าเบญจกิติ – สวนลุมพินี

รถเมล์

ผ่านถนนสารสิน
สาย 50, 505, A3

ผ่านถนนราชดำริ
สาย 15, 50, 76, 77, 505, 514, A3

ผ่านถนนวิทยุ
สาย 13, 50, 62, 76, 505, A3

ผ่านถนนพระรามที่ 4
สาย 4, 45, 47, 50, 67, 76, 141, 505, A3

จุดจอดรถ (สำหรับรถยนต์ส่วนตัว)

1. ลานจอดรถประตูถนนราชดำริ จอดได้ประมาณ 150 คัน (มีค่าจอดรถ)
2. ลานจอดรถสวนลุมพินี ทางเข้าประตู 1 ถนนวิทยุ จอดได้ประมาณ 200 คัน
3. จุดจอดรถสวนป่าเบญจกิติ (สามารถใช้ Sky walk เพื่อมาร่วมงานได้) จอดรถยนต์ได้ประมาณ 300 คัน และจุดจอดรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 400 คัน
4. จุดจอดรถในสนามกีฬาแห่งชาติ ประมาณ 100 คัน

จุดจอดรับ-ส่ง แท็กซี่โดยสาร

1. หน้าอาคารอื้อจือเหลียง (ถนนพระรามสี่)
2. ป้ายรถโดยสารตรงข้าม สน.ลุมพินี (ถนนวิทยุ)