หลังจากที่ลงทะเบียนขอสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ และได้ยืนยัน SMS การเข้าร่วมมาตรการฯ ภายใน 3 วันทำการ ให้ทำการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรอก่อน: iPhone | Android

คำอธิบายเพิ่มเติมของแอปเป๋าตัง มี 2 กระเป๋า

  • 1 เงิน 1,000 บาท ที่ได้รับจากภาครัฐ จะได้ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ ตั้งแต่วันถัดมาจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ และต้องใช้ภายใน 14 วัน ในบางส่วน เช่น ซื้ออาหาร 100 บาท เหลือ 900 บาท หากเกินระยะเวลาที่กำหนด และไม่ใช้เงินเลยสักบาท มันจะหายไปในกระเป๋าเงิน G-Wallet 1
  • กระเป๋าเงิน G-Wallet 2 มันกระเป๋าเงินที่ต้องเติมเงินเข้าไปเอง ถ้าอยากได้ส่วนเงินชดเชยคืน กระเป๋าอันอันนี้ใช้จ่ายจังหวัดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ แต่หลังจาก 14 วันแรกไปแล้ว ส่วนนี้ได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)

*เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ สิทธิรับเงินคืน 15% Cash rebate ตรวจสอบให้ดี! ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com ช่องทางตรวจสอบร้านค้าถุงเงิน ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com ช่องทางสอนวิธีตรวจสอบร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

[แนะนำ] การใช้งานแอปเป๋าตัง เพื่อใช้กับ G-Wallet ชิมช้อปใช้

โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนเมื่อไหร่ ? ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในเดือนธันวาคม 2562

หากไม่เริ่มใช้สิทธิทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก


สำหรับใครมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว อย่าลืมไปอัปเดตแอปก่อน เพราะฟีเจอร์ใหม่ที่มันจะรองรับการ “ชิมช้อปใช้”

[แนะนำ] การใช้งานแอปเป๋าตัง เพื่อใช้กับ G-Wallet ชิมช้อปใช้

ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนการใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ชิมช้อปใช้.com

Related Posts