จ่ายเงินหนี้กู้เรียน ช่องทางไหนได้บ้าง ? ง่ายสุด เร็วสุด และ .


ตรวจยอดหนี้ กยศ. กรอ. ช่องทางไหนได้บ้าง ?

  • ผ่านแอป กยศ. Connect (iOS , Android)
  • ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th (กู้รายเก่า รายใหม่ หรือไม่เคยตรวจสอบหนี้เรียนเลยตั้งแต่เรียนจบมา ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ครั้งก่อน! ถึงจะดูยอดหนี้ของเราได้)

ข้อแตกต่างการจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้เรียน ระหว่างธนาคารอื่น กับธนาคารกรุงไทย ?

  • หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
  • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กับ ธนาคารกรุงไทย

  • Call Center 0-2111-1111