#สรุปให้ วิธีดูเลข G-Wallet แอปเป๋าตัง 15 ตัว ดูตรงไหน ? ตั้งค่าอย่างไงบ้าง ?

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | Android


1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN เข้าแอป
2. ไปที่เมนูตั้งค่า เพื่อเปิดเลขดูเลข 5 ตัว

#สรุปให้ วิธีดูเลข G-Wallet แอปเป๋าตัง 15 ตัว ดูตรงไหน ? ตั้งค่าอย่างไงบ้าง ?

3. เลื่อนหา แสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมด ให้เลือกเปิดการใช้งาน

#สรุปให้ วิธีดูเลข G-Wallet แอปเป๋าตัง 15 ตัว ดูตรงไหน ? ตั้งค่าอย่างไงบ้าง ?


4. ใส่รหัส PIN เหมือนกันตอนเข้าแอปเป๋าตัง

5. ถ้ายังไม่ได้เข้าหน้า G-Wallet

เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN เข้าแอป >ให้เลือก G-Wallet จะเห็นเลข g wallet 15 ตัว อยู่ด้านบนจอของเรา

#สรุปให้ วิธีดูเลข G-Wallet แอปเป๋าตัง 15 ตัว ดูตรงไหน ? ตั้งค่าอย่างไงบ้าง ?

สรุปวิธีดูเลข g-wallet แอปเป๋าตัง 15 ตัว ตั้งค่าอย่างไงบ้าง ?

1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN เข้าแอป
2. ไปที่เมนูตั้งค่า เพื่อเปิดเลขดูเลข g wallet 15 ตัว
3. เลื่อนหา แสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมด ให้เลือกเปิดการใช้งาน
4. ใส่รหัส PIN เหมือนกันตอนเข้าแอปเป๋าตัง
5. ถ้ายังไม่ได้เข้าหน้า G-Wallet ให้เลือก G-Wallet จะเห็นเลข g wallet 15 ตัว อยู่ด้านบนจอของเรา