วิธีปิดหิมะใน

ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น! (PC และ )

[LINE] วิธีปิดหิมะในไลน์ ต้องทำเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1. เปิดโปรแกรม ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ MAC ไปเลือกที่เมนูตั้งค่า

[LINE] วิธีปิดหิมะ LINE ต้องทำเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2. เลือกเมนูตั้งค่า หัวข้อแชท ตามหมายเลข 1 จากนั้นดูตรงในภาพหมาย 2 ที่เขียนคำว่า สามารถคลิกเปิดหรือปิดเอฟเฟ็กต์หิมะได้

[LINE] วิธีปิดหิมะ LINE ต้องทำเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1. เปิดไลน์ ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ MAC เท่านั้น
2. ไปเมนูตั้งค่า (Settings) > กด > จุดสามจุด (…)
3. เลือกเมนูแชท (Chats)
4. มองหาคำว่า > เอฟเฟ็กต์ในห้องแชท (Chat effect) > เปิดเอฟเฟ็กต์ (Enable effect) > ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก
5. เสร็จสิ้นการ

ถ้าหิมะตก!!!! อยู่ในแชทให้ปิด LINE ก่อนนะ!