วิธีเปิดและปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท

ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น! (PC และ MAC)

[LINE] เปิดและปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท Line เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1. เปิดโปรแกรม ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ ไปเลือกที่เมนูตั้งค่า

[LINE] เปิดและปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท Line เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2. เลือกเมนูตั้งค่า หัวข้อแชท ตามหมายเลข 1 จากนั้นดูตรงในภาพหมาย 2 ที่เขียนคำว่า สามารถคลิกเปิดหรือปิดเอฟเฟ็กต์หิมะได้

[LINE] เปิดและปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท Line เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น