Table of Contents

[] วิธี แอพ ()


วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน facebook

เพื่อวิธีการรักษาความปลอดภัยของ และความพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จัก!


เริ่มเปิด facebook (ทำได้ทั้งมือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์)

 • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไปที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือกใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > แอพยืนยันตัวตน
 • มือถือ
  • ไปที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย > การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก > ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > แอพยืนยันตัวตน

facebook จะเด้งให้ยืนยันตัวตน

ให้กรอกรหัสผ่านที่เข้าใช้งาน facebook ก่อนเข้าไปเปิดยืนยันตัวตนแบบสองชั้น


วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (Two-Factor Authentication) > เลือกแอพยืนยันตัวตน

เปลี่ยนใจ อ่านวิธียันตัวตนแบบสองชั้นด้วย > ข้อความ SMS (SMS) สามารถเปิดทั้งคู่เลย ยืนยันตัวตน และ ข้อความ sms

ตัวอย่างที่เขียนทำในคอมพิวเตอร์

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)
แอพยืนยันตัวตน facebook

สิ่งที่เตรียมการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication)

 • โหลดโปรแกรม Microsoft Authenticator (แนะนำ) คือ การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย (TFA) หรือเข้ารหัสสองชั้น ง่าย สะดวก และปลอดภัย และสามารถเพิ่มหลายบัญชีลงในแอปนอกเหนือจากบัญชี Microsoft เช่น LinkedIn, Github, Amazon, Dropbox, Google, Facebook และอื่น ๆ
 • หรือโหลดโปรแกรม Google Authenticator สร้างรหัสสำหรับการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในโทรศัพท์

เปิดโปรแกรม Microsoft Authenticator ที่ของเรา

เมื่อโหลดโปรแกรม Microsoft Authenticator ให้ติดตั้งตามระบบแนะนำ

กดมุมขวา + > เพิ่มบัญชี > บัญชี อื่น ๆ (Google , Facebook) > เปิดกล้องเพื่อสแกน qr code

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)

เมื่อสแกน qr code แล้ว กดดำเนินการต่อ

ให้ดูรหัส 6 ตัว ที่แอป Microsoft Authenticator ที่มือถือของเรา มากรอกที่หน้า Facebook ให้ถูกต้องภายใน 30 วินาที และกดดำเนินการต่อ

รหัส 6 ตัว มีอายุเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนเลขชุดใหม่มาแทน!

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)

เมื่อกรอกรหัส 6 ตัวถูกต้อง การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเรียบร้อยแล้ว

ให้กดปุ่ม เรียบร้อย และเสร็จสิ้นวิธีแอปยืนยันตัวตน facebook

เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว เราจะขอรหัสหากเราพบว่ามีความพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จัก

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)

อบใครแอบใช้ Facebook ของเราบ้าง ?

ลืมออกจากระบบเครื่องที่เคยเข้าใช้งาน หรือมีแอบเข้ามาใช้งานเฟซบุ๊กของเราอยู่

 • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไปที่เมนู > การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > ตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่
 • มือถือ
  • ไปที่เมนูการตั้งค่า > รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย > อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่
วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)

ตรวจสอบเครื่องที่เข้าใช้งานเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้ ถ้าไม่ใช่เรา! ทำไงดี

 • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ไปที่เมนู > การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > ตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่
 • มือถือ
  • ไปที่เมนูการตั้งค่า > รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย > อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่

ให้กดปุ่ม 3 จุด กดออกจากระบบ เฟซบุ๊กอุปกรณ์เครื่องนั้นก็จะเด้งออกระบบทันที!

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน (แอพยืนยันตัวตน facebook)

วิธีใช้งานและตรวจสอบใช้งานได้จริงไหม ? (Two-Factor Authentication)

เมื่อเข้าระบบใช้งาน facebook ใหม่อีกครั้ง ระบบจะเด้งมาถาม ใช่เราหรือไม่ ?

 • ถ้าใช่เรา ก็ตอบใช่
 • ถ้าไม่ใช่เรา ตอบไม่ใช่ ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าระบบ
วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยแอพยืนยันตัวตน

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น facebook (Two-Factor Authentication)

อ่านยันตัวตนแบบสองชั้นด้วย > แอพยืนยันตัวตน
อ่านยันตัวตนแบบสองชั้นด้วย > ข้อความ SMS (SMS)