วิธีแบบสองชั้น () () ด้วยข้อความ SMS

เปิด Instagram > เมนูตั้งค่า

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

เลือกหัวข้อ ความปลอดภัย

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

เลือกหัวข้อ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication)

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

ให้กดเริ่มต้นใช้งาน เพื่อการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication)

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

ให้เลือกยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ข้อความ SMS (ส่งรหัส 6 ตัวมามือถือของเรา)

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ Instagram ส่งรหัส 6 ตัวมาให้ยืนยันตัวตน

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

ใส่รหัส 6 ตัวจากมือถือของเรา กดปุ่มถัดไป

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

ใส่รหัส 6 ตัวถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว อินสตาแกรมจะแจ้งว่า เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว ให้กดเรียบร้อย

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

วิธีเพิ่มหมายเลขมือถือ > ตั้งค่า > บัญชี > ข้อมูลส่วนตัว > หมายเลขมือถือ > ใส่หมายเลขมือถือ > กดปุ่มถัดไป


ถ้าข้อความ SMS ไม่ส่งรหัส 6 ตัว ให้กดล่างมุมจอ ส่งรหัสอีกครั้ง

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) Instagram (อินสตาแกรม) ด้วยข้อความ SMS

ถ้ามีคนแอบเข้า IG เราจะรู้ได้อย่างไง ? (ยืนยันตัวตน 2 ชั้นแล้ว)

Instagram (อินสตาแกรม) จะส่งข้อความ SMS แจ้งรหัส 6 ตัว มายังเบอร์มือถือของเราที่ลงทะเบียนเอาไว้ ทุกครั้งเข้าระบบใหม่

กรณีเราเข้าใช้งานเอง ก็ใส่รหัส 6 ตัว และกดปุ่ม Confirm ถ้าระบบไม่ส่ง SMS มาให้ กด resend it อีกครั้ง เพื่อร้องขอส่งรหัส 6 ตัว