วิธี สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้า

เงื่อนไข! ต้องมียืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชน

  • บัตรประชาชน
  • เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้

เปิดแอปเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN > กดหน้า วิธียืนยันตัวตนประจำตัวประชาชน (สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้า)

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

กดเข้าใช้งาน G-Wallet

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชน (ยืนยันตัวตนบัตรประชาชน)

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

วางบัตรประชาชนของเรา หาพื้นที่สว่างหน่อย และถ่ายรูปให้ตรงช่องที่กำหนดไว้

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

ใส่ชื่อ และนามสกุลของเรา จากนั้นกดปุ่มยืนยัน

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

กดปุ่มยืนยืนเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

  • ใส่เลข OTP ที่อยู่ในกล่องข้อความมือถือของเรา กรอกให้ทันภายใน 3 นาที
  • ถ้าไม่มีเลข OTP ส่งมา กดขอรหัสใหม่

เบอร์มือถือ คือ เบอร์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิของโครงการของรัฐเอาไว้

ถ้าเบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องให้แจ้งเปลี่ยนที่ ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ

ถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

เตรียมสแกนใบหน้า ตามขั้นตอนแนะนำของแอปเป๋าตัง

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

เริ่มสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตน ให้ตรงกับบัตรประชาชน และข้อมูลที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

เมื่อสแกนใบหน้าเสร็จแล้ว กดตกลง

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือจากระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จ

ให้ใจเย็น ๆ รอระบบตรวจสอบข้อมูลจากแอปเป๋าตัง

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว

สามารถใช้จ่าย G-wallet ได้แล้ว

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

เงื่อนไข!
– บัตรประชาชน
– เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้

วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน

กดหน้า G-wallet > กดเข้าใช้งาน G-wallet > ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข G-wallet > ยอมรับยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล > เลือกวิธีการยืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชน (ยืนยันตัวตนบัตรประชาชน)

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้

ถ้าเลือกบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมบัตรประชาชนเพื่อสแกน และสแกนหน้าเจ้าของบัตร ทำตามขั้นตอนแอปแนะนำจนเสร็จ

ระบบจะแจ้งเตือกว่า ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว

ถ้าไม่ผ่าน!

แนะนำไปยืนยันตัวตนกับตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่สีเทา ๆ (วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน) แล้วค่อยมาทำขั้นตอนที่เหลือต่อในแอปเป๋าตัง

– ทำแล้วไม่ผ่านอีก ไปธนาคารกรุงไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามายืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง แนะนำไปเช้าหน่อย เพราะคิวเยอะมากและใช้เวลานาน


Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144