วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอป

เงื่อนไข! ต้องมีสำหรับคนมีบัญชีกรุงไทยเท่านั้น!

  • บัญชีธนาคารกรุงไทย!
  • แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ที่ผูกกับบัญชีเรียบร้อยแล้ว (Google Play | App Store)

กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรือใช้เครื่องคนอื่น มาใช้สิทธิ

(1 เบอร์ = 1 เลขบัตรประชาชน)

ตั้งแต่เวอร์ปรังปรุงเวอร์ชันใหม่ ต้องกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลเจ้าของบัตรประชาชน อาชีพ รายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ก่อนยืนยันตัวตน


เปิดแอปเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN > กดหน้า วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

กดเข้าใช้งาน G-Wallet

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทย next (Krungthai NEXT)

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

กดตกลง (ข้อตกลงและเงื่อนไข G-Wallet) เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

กดยืนยอม (การให้ความยินยอมข้อมูส่วนบุคคล) เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

ใส่รหัส PIN แอปกรุงไทย next (Krungthai NEXT) 6 ตัว

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

ใส่เลข OTP ที่อยู่ในกล่องข้อความมือถือของเรา กรอกให้ทันภายใน 3 นาที

ถ้าไม่มีเลข OTP ส่งมา กดขอรหัสใหม่

เบอร์มือถือ คือ เบอร์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิของโครงการของรัฐเอาไว้

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว

สามารถใช้จ่าย G-wallet ได้แล้ว

วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง

สรุปวิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง สำหรับคนมีบัญชีกรุงไทยเท่านั้น!

เงื่อนไข!
– บัญชีธนาคารกรุงไทย!
– แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT (Google Play | App Store)

วิธี สำหรับคนมีบัญชีกรุงไทยเท่านั้น!

กดหน้า G-wallet > กดเข้าใช้งาน G-wallet > ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข G-wallet > ยอมรับยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล > เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กรุงไทย next (Krungthai NEXT)

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้

ถ้าเลือกแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ระบบจะเปิดหน้าแอปธนาคารกรุงไทยที่เราติดตั้งไว้ ต้องมีชื่อ นามสกุลเดียวและเบอร์มืถือที่ลงทะเบียนไว้ และทำขั้นตอนตามแอปเป๋าตัง

ระบบจะแจ้งเตือกว่า ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว

ถ้ายืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ผ่าน!

แนะนำไปยืนยันตัวตนกับตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่สีเทา ๆ (วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน) แล้วค่อยมาทำขั้นตอนที่เหลือต่อในแอปเป๋าตัง

– ทำแล้วไม่ผ่านอีก ไปธนาคารกรุงไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามายืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง แนะนำไปเช้าหน่อย เพราะคิวเยอะมากและใช้เวลานาน


Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144