คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) ได้รับข้อความ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 ทำไงต่อดี ?

อ่าน! วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งผ่านกรุงไทย next (Krungthai NEXT)

คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) เริ่มใช้วันที่ 25 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ได้รับข้อความ sms

ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021

เริ่มใช้สิทธิ 25 มกราคม 2564 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง ต้องให้เสร็จ ใช้สิทธิอย่างน้อย 1 วัน กี่บาทก็ได้ ไม่ให้โดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

ได้รับ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

สรุปเมื่อได้รับข้อความ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021

– เมื่อได้รับ sms แล้ว ภายใน 14 ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จผ่านแอป
– ใช้สิทธิครั้งแรกอย่างน้อย 1 ครั้งกี่บาทก็ได้
– ก่อนถึงวันสุดท้ายตามข้อความ sms แจ้งมา เช่น วันสุดท้ายของการใช้สิทธิคนละครึ่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

[แนะนำ] วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งด้วย Google map ยืนยันตัวตนกับแอปเป๋าตังไม่ผ่าน
[แนะนำ] ขั้นตอนวิธีเติมเงินเป๋าตังเติมเงิน G-Wallet

[แนะนำ] วิธีบอกให้คนอื่นช่วยเติมเงินเป๋าตัง เข้ากระเป๋า G-Wallet ของเรา
วิธีเติมเงินแอปเป๋าตังผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

วิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง (Paotang)

1. โหลดและติดตั้งใหม่ แอปเป๋าตัง
โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ระบบ Google Play | App Store
2. กรอกเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนคนละครึ่ง จากนั้นรอรับ OTP SMS

3. ยอมรับเงื่อนไข และตั้งรหัส PIN 6 หลัก ให้เหมือน 2 รอบ เพื่อใช้ในการเข้าแอปเป๋าตัง อย่าลืม!

ถ้าเป็นเครื่อง IPHONE หรือรุ่นอื่น ๆ ที่มีการสแกนหน้าเข้าเครื่องได้ ระบบจะถามให้เปิด เลือกเปิด เพราะครั้งต่อไปไม่ต้องใส่รหัส PIN มันจะสแกนหน้าเพื่อเข้าแอปเป๋าตัง

4. กดหน้า > กดเข้าใช้งาน G-wallet > ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข G-wallet > ยอมรับยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล > เลือกวิธีการยืนยันตัวตน เลือกวิธีไหนก็ได้

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้

ถ้าเลือกแอป ระบบจะเปิดหน้าแอปธนาคารกรุงไทยที่เราติดตั้งไว้ ต้องมีชื่อ นามสกุลเดียวกับที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง

ถ้าเลือกผู้มีบัญชีกรุงไทย ให้เลือกยืนยัน 2 แบบ
1. Krungthai NEXT ต้องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ถ้าไม่มีสมัครที่ https://www.ktbnetbank.com/
หรือ 2. ข้อมูล ATM กรอกเลขหน้าบัตร ATM , รหัสบัตร ATM (รหัสกดเงิน 6 หลัก) , เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด

ถ้าเลือกบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมบัตรประชาชนเพื่อสแกน และสแกนหน้าเจ้าของบัตร

*เลือกวิธีเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือกว่า ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ
**ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันตัวตน ระบบจะแจ้งเตือกว่า เปิดใช้ G-wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้แล้ว


อ่านวิธียืนยันตัวตนเมื่อ ได้รับ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ?


เบอร์ติดต่อ

  • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)