สรุปให้ คนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก 1 ล้านสิทธิ ลงทะเทียนวันไหน ?

  • วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก ได้เงินให้คนละ 3500 บาท
  • เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก www.คนละครึ่ง.com


โดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

  • จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุป! วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

#สรุปให้ คนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก ลงทะเทียนวันไหน ?
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

>> ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com

1. กรอกข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง
2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทใช้ได้ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก


เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
  • โครงการคนละครึ่ง à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™à¹€à¸¨à¸£à¸©à¸à¸à¸´à¸ˆà¸à¸²à¸£à¸„ลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)