วิธีลงทะเบียนรับเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ

>> ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

สำหรับไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และหมดอายุคนละครึ่ง (ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ 1)

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ
ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ระบบการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

โดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตร

สำหรับคนไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และหมดอายุคนละครึ่ง (ผู้ที่ถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส 1)

 • จากการไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรก ( รอบ 1 , รอบ 2 , รอบ 3) สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ (คนละครึ่งเฟส2)
  • เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

สำหรับคนละครึ่งเฟส1 ต้องการรับสิทธิเพิ่ม 500 บาท

 • ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง (คนละครึ่งเฟส1 รอบ 1 , รอบ 2 , รอบ 3) กลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (คนละครึ่งเฟส2) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • เริ่มยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
  • ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง
  • ไปยืนยันสิทธิ อย่าลืมอัพเดทแอปที่มือถือก่อน! ยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส2

สรุป! วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท เริ่มวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

สำหรับไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และหมดอายุคนละครึ่ง (ผู้ที่ถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส 1)

>> ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com

1. กรอกข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกเบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
 • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)