ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ? ลงทะเบียนรับสิทธิงเรียบร้อยแล้ว

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?

ให้ภายใน 3 วัน จะได้รับข้อความ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านเป๋าตัง

อ่านวิธียืนยันตัวตนเมื่อ ได้รับ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ?

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?
ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง

รับข้อความ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

– เมื่อได้รับ sms แล้ว ภายใน 14 ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จผ่านแอปเป๋าตัง
– ใช้สิทธิครั้งแรกอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนถึงวันสุดท้ายตามข้อความ sms แจ้งมา เช่น วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563