ต้องทำอะไรบ้าง ? ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?

ให้ภายใน 3 วัน จะได้รับข้อความ sms (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

อ่านวิธียืนยันตัวตนเมื่อ ได้รับ sms คนละครึ่ง ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ?

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?

ภายใน 14 ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จผ่านแอปเป๋าตัง และใช้สิทธิ์ครั้งแรกอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนถึงวันสุดท้ายตามข้อความ sms แจ้งมา เช่นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคนละครึ่ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563