3 ขั้นตอนยืนยันรับเฟส2 สำหรับคนละครึ่งเฟส1 ด้วย

ดาวน์โหลดเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


วิธิยืนยันคนละครึ่งเฟส2 แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

1. เปิดแอปเป๋าตัง เข้า กดเข้าเมนูคนละครึ่ง
2. กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ
3. แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ


ได้เพิ่ม 500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รวมของเดิม 3,000 บาท + 500 บาท = 3,500 บาท)

3 ขั้นตอนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 สำหรับคนละครึ่งเฟส1 ด้วยแอปเป๋าตัง
รับสิทธิคนละครึ่งเฟส2

3 ขั้นตอนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 สำหรับคนละครึ่งเฟส1 ด้วยแอปเป๋าตัง

3 ขั้นตอนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2 สำหรับคนละครึ่งเฟส1 ด้วยแอปเป๋าตัง


เบอร์ติดต่อ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
  • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)