คนละครึ่งเฟส2 ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรุณาทำรายการใหม่ภายในเวลาดังกล่าว


สำหรับคนได้ sms ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน…วัน และได้ยืนยันตัวกับหรือตู้ ATM ธนาคารเรียบร้อยแล้ว!

กรณียืนยันยันกับแอปเป๋าตังไม่ผ่าน วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่งเฟส2 ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

ให้รอวันที่ 1 มกราคม 2564 เข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่าย เริ่มใช้สิทธิ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง


คนละครึ่งเฟส2 ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรุณาทำรายการใหม่ภายในเวลาดังกล่าว

ร้านคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด


เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง