ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ


#สรุปให้ ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ > ได้รับสิทธิเราชนะ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ


เข้าแอปเป๋าตังเพื่อจะใช้สิทธิคนละครึ่ง มีข้อความแจ้งเตือนว่า ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ ให้รอผล sms แจ้งการลงทะเบียนคนละครึ่งก่อน จะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้

ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้ สิทธิ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรุณาทำรายการใหม่ภายในเวลาดังกล่าว

สำหรับคนได้ sms ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน…วัน และได้ยืนยันตัวกับแอปเป๋าตังหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว!


ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง
ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง

ให้รอผลการลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน แจ้งว่า ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

กรณียืนยันยันกับแอปเป๋าตังไม่ผ่าน วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง

ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)
  • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509