ยัง

ระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ 3

 • ลงทะเบียนแล้ว รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)
 • ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
  • หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจสอบข้อมูล

คนละครึ่งเฟส3! ลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเป๋าตังแล้ว ทั้งคนเคยได้รับสิทธิ และไม่ได้รับสิทธิมาก่อน

ลงทะเบียนแล้ว เข้าแอปเป๋าตัง และเว็บไซต์คนละครึ่ง แล้วเจอข้อความแบบนี้! ไม่แน่ใจได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 ไหม ?

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการฯ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปเป๋าตัง โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

 • ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่
 • ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน)
[หาปุ่มไม่เจอ] เราชนะ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง หายไปไหน ? แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันใหม่ 11.0.9 ปรับหน้าตาแอปใหม่

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ

จะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องซิมมือถือเดิมที่ลงทะเบียน ก็ต้องยืนยืนตันตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่

รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)


ติดปัญหา! ได้ SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

 • ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
  • หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3502 , 3503 , 3506 , 3516 , 3536 โทรได้ จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน โทร 02-111-9999 กด 3 (24 ชั่วโมง)
 • สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

i still cant find the registration information or the system is conducting an investigation

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ > ได้รับสิทธิเราชนะ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังไม่ได้ ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ


เข้าแอปเป๋าตังเพื่อจะใช้สิทธิคนละครึ่ง มีข้อความแจ้งเตือนว่า ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ ให้รอผล sms แจ้งการลงทะเบียนคนละครึ่งก่อน จะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้

คนละครึ่งเฟส2 ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรุณาทำรายการใหม่ภายในเวลาดังกล่าว

สำหรับคนได้ sms ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน…วัน และได้ยืนยันตัวกับแอปเป๋าตังหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว!


ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง
ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง

ให้รอผลการลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน แจ้งว่า ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

กรณียืนยันยันกับแอปเป๋าตังไม่ผ่าน วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง

ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ์) ผ่านแอปเป๋าตัง

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)
 • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509