เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง หรือติดต่อ 1506


วิธีแก้ไขปัญหาเข้าระบบประกันสังคม ไม่ได้!

ไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน

ต้องสมัครขอรหัสผ่าน! (ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด) > https://www.sso.go.th/wpr/main/register

ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506

กรณีสมัครเป็นประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว หน้านี้แล้ว > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ก็ต้องสมัครขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบประกันสังคม ซึ่งข้อมูสมัครขอรหัสผ่านต้องตรงกันกับที่ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไว้


มีรหัสผ่านแล้ว เคยสมัครขอรหัสผ่านเข้าระบบประกันสังคม

ใช้เลขบัตรประชาขน และรหัสผ่าน > https://www.sso.go.th/wpr/main/login

ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506

สมัครเป็นประกันสังคมมาตรา 40 ต้องเข้าระบบประกันสังคม ต้องทำอะไรบ้าง ?

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 > https://www.sso.go.th/section40_regist/
 • จ่ายสมทบที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส , shopeepay หรือธนาคารตามห้างที่ให้บริการ (เงินสมทบตามที่เลือกไว้ 70 , 100 , 300 บาท)
 • รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจสอบ
 • เข้าระบบประกันสังคม สมัครขอรหัสผ่าน > https://www.sso.go.th/wpr/main/register
 • ตรวจสถานะผู้ประกันตน มาตรา 40
  • วันที่เป็นผู้ประกันตน วันไหน
  • วันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
  • ทางเลือก และเงินสมทบ ที่จ่ายต่อเดือน
  • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

อ่านรายละเอียด > เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้

อ่านรายละเอียด > ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40

อ่านรายละเอียด > สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40


ติดปัญหาการใช้งาน เข้าไม่ได้

เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง