เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง หรือติดต่อ 1506


ไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน หรือเคยสมัครประกันสังคมที่ 7-11 ไว้

ต้องสมัครสมาชิกประกันสังคมก่อน!! เพื่อเข้าระบบประกันสังคม ไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 • ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • เปลี่ยนสถานพยาบาล

ต้องเตรียมข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด > กดสมัคร https://www.sso.go.th/wpr/main/registerถ้าลืมรหัสผ่าน จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้กดคำว่า ลืมรหัสผ่าน

ใช้เลขบัตรประชาขน และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน (ตั้งรหัสผ่านใหม่) > https://www.sso.go.th/wpr/main/login

ลืมอีเมล์ หรือลืมเบอร์มือถือ ว่ากันง่าย ๆ ลืมข้อมูลทุกอย่างในการขอรหัสผ่านใหม่ แนะนำติดต่อ 1506 เบอร์


วิธีแก้ไขปัญหาเบี้องต้น! (ต้องสมัครสมาชิกของระบบประกันมาแล้ว)

ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ วันเดือนปีเกิด เบอร์มือถือ และที่อยู่ปัจจุบัน

เข้าระบบประกันสังคมด้วยมือถือ

 • เข้าระบบประกันสังคม (https://www.sso.go.th/wpr/main/login) ได้แล้ว
 • หาคำว่า ข้อมูลของ… หรือกดแถบสีเหลือง ๆ รูปคน
ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506
 • เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > กดบันทึก
ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506

เข้าระบบประกันสังคมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 • เข้าระบบประกันสังคม (https://www.sso.go.th/wpr/main/login) ได้แล้ว> แล้วหาคำว่า > หน้าแรก > กดหน้าแรก
ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506
 • หาคำว่า ข้อมูลของ… หรือกดแถบสีเหลือง ๆ รูปคน >
 • เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > กดบันทึก
ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506

สมัครเป็นประกันสังคมมาตรา 40 ต้องเข้าระบบประกันสังคม ต้องทำอะไรบ้าง ?

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 > https://www.sso.go.th/section40_regist/
 • จ่ายสมทบที่ 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส , หรือธนาคารตามห้างที่ให้บริการ (เงินสมทบตามที่เลือกไว้ 70 , 100 , 300 บาท)
 • รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจสอบ
 • เข้าระบบประกันสังคม สมัครขอรหัสผ่าน > https://www.sso.go.th/wpr/main/register
 • ตรวจสถานะผู้ประกันตน มาตรา 40
  • วันที่เป็นผู้ประกันตน วันไหน
  • วันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
  • ทางเลือก และเงินสมทบ ที่จ่ายต่อเดือน
  • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

อ่านรายละเอียด > เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้

อ่านรายละเอียด > ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40

อ่านรายละเอียด > สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40


ติดปัญหาการใช้งาน เข้าไม่ได้

เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง