[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักวิธี 2563 ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ นายก อบจ. และ สภา อบจ. ผ่านช่องทางออนไลน์

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน

การเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.)

ในเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน


ที่มา https://www.facebook.com/Rachadaspoke/
Total
0
Shares
Previous Post
[รายละเอียด Pre-Order Warota people] เพลงและสั่งจองอัลบั้มจังเก้น BNK483rdAlbum

[รายละเอียด Pre-Order Warota people] เพลงและสั่งจองอัลบั้มจังเก้น BNK483rdAlbum

Next Post
#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อขอช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อขอช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

Total
0
Share