ผล! ()

ยินดีสำหรับ Janken Queen ประจำปี 2020 “จีจี้ ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล”


เซ็มบัตสึ (SENBATSU) 16 คน ของซิงเกิลอัลบั้มชุดที่ 3 งาน BNK48  2020 – The Senbatsu of Destiny

BNK48 จำนวน 11 คน

จีจี้ (ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล)
เฌอปราง (เฌอปราง อารีย์กุล)
ปัญ (ปัญสิกรณ์ ติยะกร)
เจนนิษฐ์ (เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ)
อร (พัศชนันท์ เจียจิรโชติ)
มินมิน (รชยา ทัพพ์คุณานนต์)
ก่อน (วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ)
พาขวัญ (พาขวัญ น้อยใจบุญ)
มายยู (กวิสรา สิงห์ปลอด)
วี (วีรยา จาง)
นิว (ชัญญาภัค นุ่มประสพ)

CGM48 จำนวน 5 คน

ปะริมะ (ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ)
นีน่า (ณัฐริกา บุญตั๋ว)
มิลค์ (ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ)
ณิชา (ณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา)
เคียล่า (ซื่อหยุน คู)


ที่มา https://www.facebook.com/bnk48official/