งานเกษตร​แฟร์ 2563 มีวันไหน ?

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ภายใต้แนวคิด “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—ี่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดและปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อย่าลืมนำถุงผ้า/ภาชนะใช้ซ้ำ มาด้วยนะ

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ​จัดวันที่ 31 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
งานเกษตร​แฟร์ 2563 ​จัดวันที่ 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2563

อย่าลืมนำถุงผ้า/ภาชนะใช้ซ้ำ KU Say No Go for Green ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย (ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือถุงก๊อปแก๊ป ไม่ลืม นำภาชนะใส่ของใช้ซ้ำ (ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กล่อง แก้วน้ำส่วนตัว กระบอกน้ำ ฯลฯ) ไม่ให้เหลือ ซื้อทานพอดีไม่เหลือทิ้ง ไม่ละเลย ทานเสร็จแยกขยะตรงประเภทถังที่ระบุ)

ที่มา : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/

รายละเอียดแผนผังงานเกษตร​แฟร์ 2563 ทั้งหมด 13 โซน มีโซนอะไรบ้าง ?

แผนผังงานเกษตร​แฟร์ 2563
แผนผัง งานเกษตร​แฟร์ 2563
 1. โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 2. โซน B ร้านค้า SME และร้านของสมาคมศิษย์เก่าฯ
 3. โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
 4. โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
 5. โซน E สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 6. โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
 7. โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 8. โซน H KU Shopping Mall
 9. โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
 10. โซน M สินค้า Amazing Zone
 11. โซน P KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
 12. ศูนย์อาหาร
 13. สวนสนุก
 14. ร้านค้านิสิต

การเดินทางงานเกษตร​แฟร์ 2563

 • รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน https://goo.gl/maps/kstBKfHXt7oru2mM9

ที่มา : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/