งานแฟร์ 2564 จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ?

งาน จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ?

จัดวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (9 วัน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิธีเดินงานไป 2564

นั่ง สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) ลง ทางออกที่ 1


map ไป์แฟร์ 2564  https://bit.ly/32RH51F