จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ?

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564

จัดวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (9วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

google map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน https://bit.ly/32RH51F