งานเกษตรแฟร์ 2565 เริ่มกี่โมง ?
ที่มา https://kasetfair.ku.ac.th/

? เปิดปิดกี่โมง ?

เปิดและปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ?

kasetsart fair 2022 kasetsart university

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลา 9 วัน
จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เดินงานไปงานเกษตรแฟร์ 2565 ด้วยรถไฟฟ้า BTS ออกประตูอะไร ?

นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอส) ลง ทางออกที่ 1

google map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปงานเกษตร์แฟร์ https://bit.ly/32RH51F

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัย

1.เข้ารับการตรวจคัดงวัดอุณหภูมิ 6 จุดเข้างาน ได้แก่ 1.ประตูพหลโยธิน 2.ประตูงามวงศ์วาน (1) 3.ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนัิพิธภัณฑ์ ฯ) 4.แยกโครงการหลวง 5.แยกสำนักการกีฬา 6.แยกคณะเกษตร
2.ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีน ครบโดส
3.มีผลตรวจ ATK / PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

4.สแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน
5.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 100 %
6.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เดินชมงานตามระบบเดินทางเดียว (One way)
7.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน
8.ใช้ระบบ KU เกษตรแฟร์ Application บนมือถือ แทนสูจิบัตรเข้าชมงาน
9.ใช้รถรางให้บริการโดยสารตามเส้นทางภายในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
10.งดรับประทานอาหารในขณะเดินชมงาน ไม่นั่งรับประทานรวมกลุ่มในร้าน
11.ทิ้งขยะและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน

ที่มา https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/

โซนงานเกษตรแฟร์ 2565

โซน A ตลาดน้ำนนทรี
โซน B เศรษฐกิจฐานราก
โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
โซน H KU Shopping Mall
โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

Related Posts