แฟร์ 2565

งาน กำแพงแสน 1 – 10 ธันวาคม 2565

ที่มา https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/


งาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2565 ครั้งที่ 28

งานเกษตรภาคใต้ 2565 ครั้งที่ 28 จัดงานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • วันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2565
  • จัดงานทั้งหมด 9 วัน
  • เกษตรยุค พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
  • จัดงานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • แผนที่ https://goo.gl/maps/ZZz2RfzDR294KcLCA
  • ที่มา งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.หาดใหญ่ https://www.facebook.com/agrifairfnr/

วลัยลักษณ์ 2565


งานเกษตรแฟร์ 2565 เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด

งานเกษตรแฟร์ 2565 จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ? เริ่มกี่โมง

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลา 9 วัน
จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ

งานเกษตรแฟร์ 2565 เริ่มกี่โมง ? เปิดปิดกี่โมง ?

เปิดและปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”

1.เข้ารับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ 6 จุดเข้างาน ได้แก่ 1.ประตูพหลโยธิน 2.ประตูงามวงศ์วาน (1) 3.ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนัิพิธภัณฑ์ ฯ) 4.แยกโครงการหลวง 5.แยกสำนักการกีฬา 6.แยกคณะเกษตร
2.ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส
3.มีผลตรวจ ATK / PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

4.สแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน
5.สวมและทับด้วยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 100 %
6.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เดินชมงานตามระบบเดินทางเดียว (One way)
7.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน
8.ใช้ระบบ KU เกษตรแฟร์ Application บนมือถือ แทนสูจิบัตรเข้าชมงาน
9.ใช้รถรางให้บริการโดยสารตามเส้นทางภายในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
10.งดรับประทานอาหารในขณะเดินชมงาน ไม่นั่งรับประทานรวมกลุ่มในร้าน
11.ทิ้งขยะและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน

ที่มา https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/

โซนงานเกษตรแฟร์ 2565

โซน A ตลาดน้ำนนทรี
โซน B เศรษฐกิจฐานราก
โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
โซน H KU Shopping Mall
โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

เดินงานไปงานเกษตรแฟร์ 2565 ด้วยรถไฟฟ้า BTS ออกประตูอะไร ?

นั่ง สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

google map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปงานเกษตร์แฟร์ https://bit.ly/32RH51F

ต้องการสมัครเปิดร้านค้างานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 สมัครได้ที่ไหนและวันที่สมัคร

สมัครได้ตั้งวันที่ 13 – 20 มกราคม 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 025614749 , 029428200 ต่อเบอร์ 611264

ข้อมูลและรายละเอียดการสมัคร http://www.property.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เบอร์ 0 2579 0113 , 0 2579-0840, 0 2579 0870 , 0 2942 8200-45 , 0 942 8491-9

ที่มา : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/ , https://www.facebook.com/kuproperty/