งานแฟร์ นครศรีธรรมราช 2567 มีวันไหน ? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567
  • จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
    • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช