ครั้งที่ 16 มีวันไหน เริ่มเมื่อไหร่ ?


ศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

งานครั้งที่ 16
จัดวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565
เวลาเปิดปิด 10.00 น. – 22.00 น.
สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/KUSRCFAIR

แผนผังในงาน https://www.src.ku.ac.th/kusrcfair

มีอะไรบ้างในศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการอาจารย์และนิสิต
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีและยานยนต์ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด

Related Posts