[] วิธีสำรอง () บนมือถือ


วิธีการสร้างไฟล์สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ!

  1. เปิดโปรแกรมไลน์ ไปยังห้องแชทที่ต้องการสำรองไฟล์แชท ทำได้ทั้งแชทส่วนตัว 1 ต่อ 1 และห้องแชทที่มีคนคุยหลายคน ไปที่การตั้งค่าแชทมุมขวามือ
[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ
วิธีสำรองประวัติการแชทไลน์

2. เลือกเมนูตั้งค่าอื่น ๆ

[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ

3. เลือกสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ)

[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ
สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ

4. เมื่อกดสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งไฟล์สำรองประวัติการแชทไปให้เพื่อน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้เลย

[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ

5. กรณีส่งสำรองประวัติการแชทไลน์ที่เป็นไฟล์ข้อความ ไปยังเพื่อนของเรา ไฟล์จะมีอายุเพียง 7 วัน เหมือนส่งไฟล์เอกสารทั่วไป แนะนำส่งเข้า KEEP MEMO ของ LINE

[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชท (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ

ตัวอย่าง การสร้างไฟล์สำรองประวัติการแชทไลน์ (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ)

[LINE] วิธีสำรองประวัติการแชทไลน์ (สำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ) บนมือถือ