วิธีส่งแบบไม่แจ้งเตือน แต่ไม่อยากกวน

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ

เปิด ที่มือถือของเรา ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ให้ไปตั้งค่ามุมจอขวามือ

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ LINE LAB Silent Messaging

มาเลือกที่ LINE LABS

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ LINE LAB Silent Messaging

ให้เลื่อนหน้าจอ เพื่อหาฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ line Silent Messaging

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ LINE LAB Silent Messaging

Silent Messaging หรือส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือน ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ LINE LAB Silent Messaging

จากปิด LINE อีกครั้ง แล้วเปิดใหม่ พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งไปให้ กดปุ่มส่งค้างไว้สักครู่

จะมีข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกว่าจะ ส่งตามปกติ หรือส่งโดยไม่แจ้งเตือน (Silent Messaging)


วิธีส่งข้อความ ทำได้เฉพาะบนมือถือเท่านั้น

เปิดไลน์ > หาคนที่ต้องส่งข้อความ> พิมพ์ข้อความ กดปุ่มส่งค้างไว้สััก > ส่งแบบปกติ / ส่งโดยไม่แจ้งเตือน

วิธีการตั้งค่า Silent Messaging อยากส่งข้อความไป แต่ไม่อยากกวนกับ LINE LAB Silent Messaging