ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (line เวอร์ชัน 10.12.1 ขึ้นไป)


ทำได้เฉพาะบนมือถือ เปิดไลน์ อย่าลืมอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน!

ไปหัวข้อ บริการ > ดูทั้งหมด

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์

หน้าบริการ > ติดต่อสื่อสาร > ไลน์ เอาท์ (line out)

ข้อมูลโทรย้อนหลัง บอกรายชื่อ วันที่ และเวลาที่โทรออกจาก line

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)

วิธีลบประวัติการโทร line out

กดค้างชื่อที่ต้องการลบประวัติการโทรออก มันเด้งข้อความว่า ลบประวัติการโทร กดไป 1 ครั้ง

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์ (line out)

สรุปวิธีเช็คไลน์ เอาท์ (line out)

  1. เปิดไลน์ บนมือถือของเรา ต้องอัพเดทให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน!

  2. ไปหัวข้อบริการ > ดูทั้งหมด

  3. หน้าบริการ > ติดต่อสื่อสาร > ไลน์ เอาท์ (line out)

  4. ข้อมูลโทรย้อนหลัง บอกรายชื่อ วันที่ และเวลาที่โทรออกจาก line