วิธีลบ () และเช็คข้อมูลโทร หรือไม่ได้รับย้อนหลังได้


ทำได้เฉพาะบนมือถือ! อย่าลืมอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน! (ได้ทั้งระบบระบบ และระบบ )

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์

ข้อมูลการโทรย้อนหลังหรือไม่ได้รับสาย บอกรายชื่อไลน์ วันที่ และเวลาที่โทรออกหากันในแอป

  1. เปิดแอป line > ไปที่หน้าแรกไลน์
  2. หาคำว่า “บริการ” > ให้กดดู “ทั้งหมด”
  3. มองหาแท็บข้อมูล คำว่า “ติดต่อสื่อสาร”
  4. เลือกและกด LINE OUT (ไลน์ เอาท์)
[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)

วิธีลบประวัติการโทร line out

ลบประวัติโทรหากัน รับสายหรือไม่ได้รับสาย

  1. เลือกชื่อที่ต้องการ ให้กดชื่อค้างไว้ แล้วลากปัดไปทางซ้ายมือ จะเห็นคำว่า “ลบ”
  2. ให้กดคำว่า ลบ
  3. จากนั้น line คนที่เลือกลบ จะหายไปทันที!
[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์ (line out)

วิธีเช็ค LINE OUT (ไลน์ เอาท์) ข้อมูลโทรย้อนหลัง บอกรายชื่อ วันที่ และเวลาที่โทรออกจาก line

เปิดแอปไลน์ ไปที่หน้าแรก > หาคำว่า บริการ > ดูทั้งหมด > ติดต่อสื่อสาร > หาคำว่าและกด LINE OUT (ไลน์ เอาท์)

วิธีลบประวัติการโทร line out

> กดค้างชื่อที่ต้องการลบประวัติการโทรออก
> ลากปัดไปทางซ้ายมือ จะคำว่าลบ
> ให้กดคำว่า ลบ
> จากนั้น line ที่โทรหากัน รับสายหรือไม่ได้รับสาย จะหายไปทันที!