วิธีลบ out (ไลน์ เอาท์) เช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)


ทำได้เฉพาะบนมือถือ (ได้ทั้งระบบระบบ ios และระบบ android) ไลน์! อย่าลืมอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน!

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์

ข้อมูลโทรย้อนหลัง บอกรายชื่อ วันที่ และเวลาที่โทรออกจาก

กดหน้าแรก > หาคำว่า บริการ > ดูทั้งหมด > ติดต่อสื่อสาร > หาคำว่าและกด OUT (ไลน์ เอาท์)

[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)

วิธีลบประวัติการโทร out

กดหน้าแรก > หาคำว่า บริการ > ดูทั้งหมด > ติดต่อสื่อสาร > หาคำว่าและกด OUT (ไลน์ เอาท์)

  1. กดค้างชื่อ ที่ต้องการลบประวัติโทรหากัน รับสายหรือไม่ได้รับสาย
  2. ให้กดแล้วลากปัดไปทางซ้ายมือ จะเห็ยคำว่า “ลบ”
  3. ให้กดคำว่า ลบ
  4. จากนั้น คนที่เลือกลบ จะหายไปทันที!
[LINE] ไลน์ เอาท์ (line out) วิธีเช็คข้อมูลโทรย้อนหลังได้ (10.12.1)
ไลน์ เอาท์ ( out)

วิธีเช็ค OUT (ไลน์ เอาท์) ข้อมูลโทรย้อนหลัง บอกรายชื่อ วันที่ และเวลาที่โทรออกจาก

กดหน้าแรก > หาคำว่า บริการ > ดูทั้งหมด > ติดต่อสื่อสาร > หาคำว่าและกด LINE OUT (ไลน์ เอาท์)

วิธีลบประวัติการโทร line out

> กดค้างชื่อที่ต้องการลบประวัติการโทรออก
> ลากปัดไปทางซ้ายมือ จะคำว่าลบ
> ให้กดคำว่า ลบ
> จากนั้น line ที่โทรหากัน รับสายหรือไม่ได้รับสาย จะหายไปทันที!

Related Posts