ซื้อ จาก 8 ที่เชิญชวนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองและคนรอบข้างเพื่อสุขภาพที่ดี

ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น

ซื้อสติกเกอร์ไลน์ชุดพิเศษ 8 ครีเอเตอร์ตัวท็อป ช่วยสภากาชาดไทย
ซื้อสติกเกอร์ชุดพิเศษ 8 ครีเอเตอร์ตัวท็อป ช่วยสภาไทย

ซื้อชุดนี้ จะบริจาครายได้จากการจำหน่ายเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ในประเทศไทย


ที่มา https://www.facebook.com/BearPlease/