เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว www.เราไม่ทิ้งกัน.com

บัญชีที่มีอยู่แล้วของทุกธนาคารใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดใหม่ ( , , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.)


มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ไม่ต้องไปที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนเองและใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วได้

มาตรการเยียวยา 5000 บาท www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์จะเปิดตลอด 24 ชม.

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือเพื่อลงทะเบียน

เงื่อนไขเพียงชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ สามารถเลือกให้โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนก็ได้

ได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันทำการหลังจากการลงทะเบียนและตรวจผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร. 0 2273 9020 ต่อ 3558 3563 3557 3569 3556


ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ (1) , https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ (2)