สรุปให้ สมัคร กพ 2564 วันไหน เริ่มกี่โมง เพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


กี่โมง ? สอบ 2 ชั่วโมง

  • เริ่มสอบ 9.00 – 12.00 น. (รอบเช้า)
  • เริ่มสอบ 14.00 – 17.00 น. (รอบบ่าย)

ต้องการค้นหาสถานที่สอบและเวลาสอบ กพ. ให้กด http://job2.ocsc.go.th

  1. ดูหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
  2. เลือกหัวข้อ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่มค้นหา

ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ

ติดตามข่าวสอบ กพ 64 ได้ที่

  • ข้อมูลเพิ่มเติม การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 ได้ที่ http://job2.ocsc.go.th > ข้อหัว ประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามติดตามต่อได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th

อย่าลืม!! อัปโหลดรูปภาพ กพ64

สำหรับผู้ที่จะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
> สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 อัปโหลดรูปภาพได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
> สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 อัปโหลดรูปถ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พฤษภาคม 65 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

หมายเหตุ: *หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้*

อัปโหลดรูปและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.: http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

สอบ กพ กี่โมง ?

> เริ่มสอบ 9.00 – 12.00 น. (รอบเช้า)
> เริ่มสอบ 14.00 – 17.00 น. (รอบบ่าย)

ต้องการค้นหาสถานที่สอบและเวลาสอบ กพ. ให้กด http://job2.ocsc.go.th
ดูหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
เลือกหัวข้อ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่มค้นหา

ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ

ห้ามลืม!! เอกสารที่ต้องพกไปด้วย สอบ กพ 64

1. ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK (เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19)
> ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาข้อมูลศูนย์สอบ และเอกสารในการเข้าสถานที่สอบ (เอกสารที่แสดงผลการตรวจ) แต่ละศูนย์สอบใช้ผลตรวจโควิด ไม่เหมือนกัน!! ต้องอ่าน!! ต้องอ่าน!! อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
> ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดหรือถ่ายสำเนาก็ได้มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

2. ต้อง “พิมพ์” บัตรประจำตัวสอบ
กด > http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

3. บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น!!!

4. อุปกรณ์จำเป็นในทำข้อสอบ กพ. เช่น ดินสอ 2B , ยางลบ , ปากกา , ปากกาลบคำผิด (ลิควิดเปเปอร์) เป็นต้น

ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และใส่หน้ากากอนามัย หรือตลอดเวลาสอบ

ห้ามนำเข้าห้องสอบ!!! เครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) , เครื่องบันทีกภาพเครื่องบันทึกเสียง , เครื่องคิดเลขอุปกรณ์อิเล็กทรดนิกส์ , นาฬิกาทุกชนิด , เอกสาร ตำรา หนังสือ และกระเป๋า

ข้อที่ 2.8 (ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ)
หากมีความจําเป็นต้องนํากุญแจ
รีโมทรถยนต์ ใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใส ซึ่งจะต้องเตรียมไปเอง และวางไว้ใต้เก้าที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่าน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
> คลิกอ่าน ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
> คลิกอ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

มาตรการการเข้าสถานที่สอบ

เอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่ตรวจ
3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)
4. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 หรือถ่ายสำเนาก็ได้ มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ

ศึกษาข้อมูลศูนย์สอบ และเอกสารในการเข้าสถานที่สอบ (เอกสารที่แสดงผลการตรวจ) แต่ละศูนย์สอบใช้ผลตรวจโควิด ไม่เหมือนกัน!! ต้องอ่าน!!

คลิกอ่าน > 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกอ่าน > 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกอ่าน > 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกอ่าน > 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกอ่าน > 05. ศูนย์สอบ
คลิกอ่าน > 06. ศูนย์สอบ
คลิกอ่าน > 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกอ่าน > 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา (ฉบับแก้ไข)
คลิกอ่าน > 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ฉบับแก้ไข)
คลิกอ่าน > 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกอ่าน > 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกอ่าน > 12. ศูนย์สอบสงขลา

> ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://job2.ocsc.go.th กด > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 > ข้อหัว ประชาสัมพันธ์ > ข้อหัว ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

> ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามติดตามต่อได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th

สิ่งที่ต้องเตรียมสอบกพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

1. อัปโหลดรูปภาพได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565) และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
2. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
3. ก่อนเข้าห้องสอบ
> เอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 (ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระยะเวลาที่อยู่ในสนามสอบ หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 จะไม่สามารถเข้าสอบได้)
> บัตรประจำตัวสอบ และบัตรแสดงตน เช่น บัตรประชาชนตัวจริง ใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หนังสือเดินทางฉบับจริง เอกสารรับรองรายการบัตรประชาชนฉบับจริง
4. สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ!!! เครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) , เครื่องบันทีกภาพเครื่องบันทึกเสียง , เครื่องคิดเลขอุปกรณ์อิเล็กทรดนิกส์ , นาฬิกาทุกชนิด , เอกสาร ตำรา หนังสือ และกระเป๋า

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564

สถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รพ.สต. สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชนที่รับตรวจและสามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจได้ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station

เช็คสถานที่ตรวจได้ที่
> รายชื่อห้องปฏิบัติการ : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
> รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station :
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

เอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่ตรวจ
3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)
4. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดหรือถ่ายสำเนาก็ได้มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ!!!

– เครื่องมืดสื่อสาร
– เครื่องบันทีกภาพเครื่องบันทึกเสียง
– เครื่องคิดเลขอุปกรณ์อิเล็กทรดนิกส์
– นาฬิกาทุกชนิด
– เอกสาร ตำรา หนังสือ
– กระเป๋า

ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

กด http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่มค้นหา

ช่องสมัครสอบภาค ก ก.พ. รอบกระดาษดินสอ (สำรอง)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 3 ช่องทาง

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
2. ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB Netbank (เข้าผ่านระบบสมัครสอบในช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)
3. ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยฯ (ช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)

ติดปัญหาเรื่องการสอบ เอกสารต่าง ๆ โทรไปสอบถามได้ที่!!!

Call Center โทร. 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาราชการ
ติดต่อ 02-547-1329 , 02-547-1908 , 02-547-1116 , 02-547-1913 , 02-547-1944 , 02-547-1845 , 02-547-2056

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564

  • เปิดรับสมัครสอบภาค ก 800,000 ที่นั่งสอบ วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • จ่ายค่าสอบ วันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. กด http://job2.ocsc.go.th ดูหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ช่องทางสมัครสอบได้ที่: http://job2.ocsc.go.th

ระบบรับสมัครไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer (IE) สามารถใช้เบราว์เซอร์อื่น ๆ ได้ เช่น , firefox เป็นต้น


ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th

Related Posts