สรุปให้ จ่ายค่าสอบ 250 บาท กพ 64 สถานะชำระเงินไม่เปลี่ยน ?

สรุปให้ จ่ายค่าสอบ 250 บาท กพ 64 สถานะชำระเงินไม่เปลี่ยน ?

ผู้โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง และผู้สมัครสอบ จะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบหลังจากชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วในวันถัดไป หากไม่ได้รับ SMS สามารถ สอบถามได้ที่เบอร์ 02-257-7159 กด 1


สรุปให้ จ่ายค่าสอบ 250 บาท กพ 64 สถานะชำระเงินไม่เปลี่ยน ?

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วภายใน 2 วันทําการ ให้ผู้สมัครสอบดําเนินการ

  • เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เลือกการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 กดเลือก
  • เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอก ตัวอักษรที่ปรากฏ และกดเลือก ค้นหา

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564

  • เปิดรับสมัครสอบภาค ก 800,000 ที่นั่งสอบ วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • จ่ายค่าสอบสมัครสอบ กพ วันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางสมัครสอบภาค ก ก.พ. 2564 รอบกระดาษดินสอ (สำรอง)

ระบบรับสมัครไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer (IE) สามารถใช้เบราว์เซอร์อื่น ๆ ได้ เช่น google chrome , firefox เป็นต้น


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 3 ช่องทาง

  • 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
  • 2. ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB Netbank (เข้าผ่านระบบสมัครสอบในช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)
  • 3. ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยฯ (ช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)

อ่านรายละเอียดสมัครสอบ กพ 64 ได้ที่: http://job2.ocsc.go.th


ช่องสมัครสอบภาค ก ก.พ. รอบกระดาษดินสอ (สำรอง)

Call Center กพ64 โทร. 02-257-7159

– Call Center กพ64 โทร. 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
– หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาราชการติดต่อ 02-547-1329 , 02-547-1908 , 02-547-1116 , 02-547-1913 , 02-547-1944 , 02-547-1845 , 02-547-2056