ทุกเครือข่าย ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) , เอไอเอส () และดีแทค (Dtac)

กด 151 เลขที่บัตรประชาชน # โทรออก รอรับรหัส sms ย้ายค่าย


ช่องทางย้ายค่ายทรูมูฟ เอช (TrueMove H)

กด *151* เลขที่บัตรประชาชน # (ฟรี) โทรออก

สำหรับลูกค้าต่างชาติ พิมพ์ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่หนังสือคนต่างด้าว ส่ง SMS มาที่ 4444151(ฟรี)
สำหรับลูกค้าจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท องค์กร ติดต่อขอรหัสแสดงตนเพื่อย้ายค่ายที่เว็บไซต์ของเครือข่ายปัจจุบัน

แบบออน
1. กด *151* เลขที่บัตรประชาชน # (ฟรี) โทรออก
2. เลือกแพ็กเกจ และกรหัสแสดงตน*

เลือกแพ็กเกจสำหรับลูกค้าย้ายค่ายมาทรูมูฟ เอชที่คุณต้องการใช้งานและกรอกรหัสแสดงตนเพื่อย้ายค่าย ที่ได้รับผ่าน SMS
3. รับซิมทรูมูฟ เอช รอรับ SMS แจ้งวันที่ย้ายค่ายสำเร็จโดยระหว่างรอยังคงใช้ซิมค่ายเดิมได้ปกติ

ย้ายที่ทรูช้อป/ทรูพาร์ทเนอร์
1. กด *151* เลขที่บัตรประชาชน # (ฟรี) โทรออก
2. แสดงรหัสย้ายค่าย*
แจ้งเบอร์ที่ต้องการย้ายค่ายพร้อมแสดงบัตรประชาชนกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ 
3. รับซิมทรูมูฟ เอช
รอรับ SMS แจ้งวันที่ย้ายค่ายสำเร็จโดยระหว่างรอยังคงใช้ซิมค่ายเดิมได้ปกติ

true call center 1242
อ่านเพิ่มเติม https://truemoveh.truecorp.co.th/

ช่องทางย้ายค่ายเอไอเอส (AIS)

แบบออนไลน์
สิ่งที่เตรียม
– เบอร์ที่ต้องการย้ายค่าย
– บัตรประชาชน
– กด *151* เลขที่บัตรประชาชน # (ฟรี) โทรออก รอรับรหัสย้ายค่าย
ลงทะเบียน https://become-ais-family.ais.co.th/move-to-ais-online/mnpOtp

ย้ายที่ร้าน AIS shop
เตรียมเอกสาร
บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารทุกหน้าต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคลด้วย (ถ้ามี)
– ยื่นเอกสาร-รับซิม AIS แล้วรอรับผล SMS

AIS call center 1175
อ่านเพิ่มเติม https://www.ais.co.th/

ช่องทางย้ายค่ายดีแทค (Dtac)

ค่ายดีแทคแบบออนไลน์
เช็คความพร้อมก่อนย้ายค่าย
– ไม่มียอดค้างชำระ
– ไม่ติด Black List หรือ ไม่ติดสัญญาการซื้อเครื่องกับค่ายเดิม
– ชื่อและข้อมูลของเบอร์ที่ขอย้ายค่ายต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับค่ายเดิม
ลงทะเบียนก่อนทำการย้ายค่าย

ขอรหัสเพื่อย้ายค่าย กด * 151 * หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) #  (ฟรี)
– หากไม่ติดเงื่อนไขใดๆ จะได้รับรหัสเพื่อย้ายค่ายทาง SMS ภายใน 10 นาที โดยรหัสจะมีอายุถึง 24.00 น. ของวันที่กดขอรหัส หากเกินเวลา ต้องกดขอรหัสเพื่อย้ายค่ายใหม่อีกครั้ง
– หากขอรหัสเพื่อย้ายค่ายไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายปัจจุบัน หรือติดต่อ dtac call center
02-202-8181 (เวลา 09.00 – 22.00 น.) เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

AIS call center 1678
อ่านเพิ่มเติม https://www.dtac.co.th/


Related Posts