รับเงินเยียวยา ม.33 ได้เงินวันไหน ? ผู้

 • โอนเงิน วันที่ 20 สิงหาคม 2564
  • 16 จังหวัด นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี
  • ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/
 • โอนเงิน 9 สิงหาคม 2564
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยาได้รับคนละ 2,500 บาท
  • ที่มา กระทรวงแรงงาน 9 สิงหาคม 2564 ที่มา https://www.facebook.com/ThailandMOL/
 • โอนเงิน 4 – 6 สิงหาคม 2564 จะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ให้กับลูกจ้าง
  • มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ใน 9 กิจการ ทั้งนี้ สำหรับลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม จะดำเนินการโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคม 64 ต่อไป
  • ที่มา กระทรวงแรงงาน 2 สิงหาคม 2564 https://www.facebook.com/ThailandMOL/

เยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

 • มาตรา 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้วผู้ประกันตน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล เพิ่มเติม เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
  • นายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน
  • นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง
 • ลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป คาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ส.ค.นี้ ที่มา กระทรวงแรงงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2564 > https://www.facebook.com/ThailandMOL/ , https://www.mol.go.th/

เช็กสิทธิ์มาตรการมาตรา 33

สำหรับลูกจ้าง ม.33 ใส่เลขบัตรประชาชนของเรา > https://www.sso.go.th/eform/

ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/


บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application

ไม่เคยเข้าใช้งานมาก่อน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบประกันสังคม > https://www.sso.go.th/wpr/main/register

 • สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบสถานพยาบาล
  • ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
  • ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
  • ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
  • และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

โหลด

ตรวจสอบสอบสิทธิเว็บไซต์ของประกันสังคม สำหรับลูกจ้าง ม.33

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบใส่เลขบัตรประชาชนของเรา > https://www.sso.go.th/covidcompensate40/

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตรวจสอบใส่เลขบัตรประชาชนของเรา > https://www.sso.go.th/covidcompensate39/

ตรวจสอบสอบสิทธิเว็บไซต์ของประกันสังคม สำหรับนายจ้าง

เบอร์ติดต่อธนาคาร สอบถามเรื่อง “ผูกกับแอปธนาคาร

แอป ธ.ก.ส. A-Mobile ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร 02 555 0555
แอป SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777
แอป โมบายแบงก์กิ้ง โทร 1333
แอป NEXT ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111
แอป K PLUS ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888
แอป ‎MyMo By GSB ธนาคาออมสิน โทร 1115
แอป KMA-Krungsri Mobile App ธนาคารกรุงศรี โทร 1572
แอป ทีทีบี ทัช ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โทร 1428

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

> https://www.sso.go.th/
> https://www.facebook.com/ssofanpage
> http://www.sso1506.com/ssolivechat/
email : info@sso1506.com

LINE สำนักงานประกันสังคม > https://page.line.me/882xytrh

Related Posts