ตรวจข้อมูลสถิติคนป่วย / ตาย / หายป่วย

จาก “” สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ-19 () จากทุกประเทศทั่วโลก ได้ตลอดเวลา

 • Mainland China
 • South Korea
 • Italy
 • Diamond Princess
 • Iran Japan
 • Singapore
 • France
 • Hong Kong
 • United States
 • Germany
 • Spain
 • Kuwait
 • Thailand
 • Taiwan
 • Bahrain
 • Malaysia
 • Australia
 • United Kingdom
 • United Arab Emirates
 • Vietnam
 • Canada
 • Iraq
 • Sweden
 • Macau
 • Switzerland
 • Lebanon
 • Croatia
 • Netherlands
 • Norway
 • Oman
 • Austria
 • Israel
 • Russia
 • Greece
 • Mexico
 • Pakistan
 • Philippines
 • Finland
 • India
 • Romania
 • Denmark
 • Georgia
 • Ecuador
 • Afghanistan
 • Algeria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belgium
 • Brazil
 • Cambodia
 • Egypt
 • Estonia
 • Iceland
 • Ireland
 • Lithuania
 • Monaco
 • Nepal
 • New Zealand
 • North Macedonia
 • Nigeria
 • Qatar
 • Sri Lanka

ผ่านทางเว็บไซต์ https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/