ธนาคารในห้างปิดกี่โมง ? ที่ไหนบ้างปิดไม่เกินเวลา 17.00 น. (-19 ระลอกใหม่) รอบ 3

ธนาคารในห้างปิดกี่โมง แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเนื่องจากสถานการณ์

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

  • สาขาในห้าง / สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น. (ห้าโมงเย็น)
  • สาขาภายนอก ปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.

ตรวจสอบด่วน! กดอ่าน > ห้างปิดกี่โมง ? โควิด19 ระลอกใหม่ 


? โควิด-19 ระลอกใหม่

  • สาขาขนาดใหญ่ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปิด 18.00 น.
  • สาขาทั่วไป ปิด 17.00 น.
  • สาขาในห้างสรรพสินค้า ปั้มน้ำมัน และสนามบิน ปิด 19.00 น.

ไปรษณีย์ไทยปิดกี่โมง ? โควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารในห้างเปิดวันอาทิตย์ไหม ?

ธนาคารในห้าง เปิดทำการทุกวัน


หมายเลข Call Center และเว็บไซต์ของสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

– ธอส. โทร. 0-2645-9000 // www.ghbank.co.th
– ธ.ออมสิน โทร. 0-2299-8000 // www.gsb.or.th
– ธ.ก.ส. โทร.0-2555-0555 // www.baac.or.th
– EXIM Bank โทร.0-2271-3700 // www.exim.go.th
– SME Bank โทร. 1357 // www.smebank.co.th
– Ibank โทร.1302 // www.ibank.co.th
– บสย. โทร.0-2890-9999 // www.tcg.or.th

กรุงไทยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขา เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

– สาขาในห้างและสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกิน 17.00 น.
– สาขาอื่นๆ ปิดไม่เกิน 15.30 น.

และเพื่อความสะดวกของท่านสามารถทำธุรกรรมผ่าน Krungthai NEXT และตู้ ATM/ATM+ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 Call Center 02 111 1111

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขา เพื่อลดความเสี่ยงของแพร่เชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่

– สาขาในห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และสาขาที่ปิดหลัง 17.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการใหม่ เป็น เวลา 17.00 น.

ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตู้ ATM, ตู้ CDM, SCB Express และ SCB EASY ได้ตามปกตินะ

SCB Call Center 02-777-7777

ที่มา https://www.facebook.com/scb.thailand/

​​​​​

ธนาคารกสิกรไทยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศตามมาตรการป้องกัน COVID-19

– สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดเวลา 17.00 น.
– สาขาอื่นๆ ปิดเวลา 15.30 น.

และเพื่อความสะดวกของท่านสามารถทำธุรกรรมผ่าน K PLUS, K-Cyber/K-Cyber for SME และ K-ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

K-Contact Center 02-8888888

ที่มา https://www.facebook.com/KBankLive/

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการตามมาตรการป้องกัน​ COVID-19

– สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดเวลา 17.00 น.
– สาขาทั่วไป ปิดเวลา 15.30 น.

Krungsri Call Center 1572

ที่มา https://www.facebook.com/KrungsriSimple/

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการสาขาทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

– สาขาในห้างและสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดให้บริการเวลา 17.00 น.
– สาขาทั่วไป ปิดให้บริการเวลา 15.30 น.

GSB Call Center 1115

ที่มา https://www.facebook.com/GSBSociety/

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขา
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

– สาขาในห้างและสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดให้บริการเวลา 17.00 น.
– สาขาทั่วไป ปิดให้บริการเวลา 15.30 น.

บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555

ที่มา https://www.facebook.com/BangkokBankOfficial/

ธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต

ธนาคาร ขอแจ้งปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการที่สาขา

– สาขาในห้างสรรพสินค้า จะเปิดให้บริการทุกวัน และจะปรับเวลาการปิดให้บริการ 17.00 น.
– สาขานอกห้างสรรพสินค้า ที่เปิดทำการ 5 วัน จะปรับเวลาการปิดให้บริการ 15.30 น.

TMB Contact Center 1558

ที่มา https://www.facebook.com/thanachartbank/

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศตามมาตรการป้องกัน COVID-19

– สาขาในห้างสรรพสินค้า/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดทำการเวลา 17.00 น.
– สาขาอื่นๆ ปิดทำการเวลา 15.30 น.

และเพื่อความสะดวกของท่านสามารถทำธุรกรรมผ่าน TISCO Mobile Banking และ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

TISCO Contact Center : 02 633 6000 / 02 080 6000

ที่มา https://www.facebook.com/TISCOFinancialGroup/

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่

– สาขาในห้างและสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกิน 17.00 น.
– สาขาอื่นๆ ปิดไม่เกิน 15.30 น.

Ibank โทร.1302

ที่มา https://www.facebook.com/ibank.th/

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

– สาขาในห้างและสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกิน 17.00 น.
– สาขาอื่นๆ ปิดไม่เกิน 15.30 น.

GHBank Call Center 0-2645-9000

ที่มา https://www.facebook.com/ghbank/


ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/