วิธีเช็ก สิทธิตัวเองอยู่ที่ไหน ? โรงพยาบาลที่ไปรักษาได้บ้าง ?

ผู้ใช้ (สิทธิ) ในปัจจุบัน ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ให้ใช้เพียง “บัตรประจำตัวประชาชน” เพียงใบเดียว ยื่นที่หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน

วิธีเช็กสิทธิบัตรทอง สิทธิตัวเองอยู่ที่ไหน ? โรงพยาบาลที่ไปรักษาได้บ้าง ?
ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง

วิธีเช็กสิทธิบัตรทอง สิทธิตัวเองอยู่ที่ไหน ? โรงพยาบาลที่ไปรักษาได้บ้าง ?

ตรวจสอบสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้น และสถานพยาบาลที่รับการส่งต่ออยู่ที่ไหน

  1. เข้าไปที่เว็บตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ที่ http://eservices.nhso.go.th/
  2. ใส่เลขบัตรประชาขน
  3. ใส่วันเดือนปีเกิดของตัวเอง
  4. ใส่ตัวอักษรตามในภาพ
  5. กด “ตกลง”

มีข้อสงสัย สอบถามได้เบอร์ติดต่อสายด่วน . 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

ที่มา https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/

Related Posts