สรุป! สมัคร 66 ล่วงหน้าวันไหน ภาค ก. ปี 2566 วันสมัครและวันรอบแบบ Paper & Pencil และ

เตรียมข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัวแบบล่วงหน้า ก่อนสมัคร 66 ภาค ก

ช่องทาง สมัครและกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

สรุป! สมัคร กพ 66 ล่วงหน้าวันไหน ? ภาค ก. ปี 2566 วันสมัครและวันสอบรอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566 “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

  • ข้อมูลบัตรประชาชนตัวจริง (เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน) เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สภาพ วันเดือนปีเกิด
  • ข้อมูลการศึกษา , ชื่อสถานศึกษา , สถานศึกษาในประเทศ ประเภทสถานศึกษา , สถานะ (การศึกษา) , วุฒิการศึกษา , สาขาวิชา , วันที่สำเร็จการศึกษา/วันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา , เกรดเฉลี่ย
  • ข้อมูลอาชีพปัจจุบัน
  • ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • ข้อมูลที่บุคคลที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน

แล้ว!!! วันที่ อย่าลืม!!

  • วันสมัครสอบจริง! ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • มาเลือกจังหวัด สนามสอบ
  • ทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแล้ว อย่าลืมจ่ายเงินค่าสอบตามเวลาที่กำหนด
  • เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  • หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

แล้ว!!! วันที่ 66 อย่าลืม!! วันสมัครสอบวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

เปิดรับสมัคร ภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam)

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

สมัครสอบ ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566 กรอกข้อมูลส่วนตัวแบบล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบ กพ 66 ภาค ก

กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

ติดต่อปัญหาการสมัครสอบ กพ หรือการจ่ายเงินค่าสอบ

หากมีปัญหาการชําระเงินทางพลิเคชั่น “” / “เป๋าตัง” / ATM โทร. 02-111-1111
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.