สรุปรายละเอียด! วันสมัคร 66 ภาค ก. ปี 2566 วันสมัครและวันสอบรอบแบบ Paper & Pencil และ เมื่อไหร่ วันไหน ?

ประกาศ

ประกาศผลสอบ กพ 65 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 และพิมพ์หนังสือรับรองผลสอบ กพ สอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ได้ที่ https://job.ocsc.go.th/

ขอดูคะแนนผลการสอบภาค ก. ปีที่ผ่านมา

ต้องดูภายใน 90 วันหลังจากประกาศผลสอบในปีนั้น ๆ หรือต้องการผลคะแนน ติดต่อ สำนักงาน กพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://job.ocsc.go.th/

ลองทำตัวอย่างข้อสอบ ก่อนสอบจริง! ของสำนักงาน ก.พ.

 • การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • Conversation Vocabulary Structure Reading
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ > https://job.ocsc.go.th/exam_expo/index.html

วัน ภาค ก.

เริ่มสมัครวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น.

สรุปให้! ค่าสมัครสอบกพ 66 กี่บาท ? (e-Exam กับ Paper&Pencil)

สมัครสอบกพ 66 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

กดป้ายด้านล่าง ๆ และเลือกว่าจะสอบอะไร ระหว่าง Paper & Pencil และ e-Exam

เปิดรับสมัครสอบ กพ 66 ภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam) ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ สมัครสอบ กพ 66 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

การสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น! ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

อย่าลืม!! เก็บหลักฐานทุกอย่างในการสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าสมัครสอบ หรือการโอนเงินค่าสมัครสอบ กพเผื่อกรณีมีปัญหา ติดต่อทางสำนักงาน กพ ทันที Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.


เตรียมข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัวแบบล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบ กพ 66 ภาค ก

ช่องทาง สมัครและกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

สรุป! สมัคร กพ 66 ล่วงหน้าวันไหน ? ภาค ก. ปี 2566 วันสมัครและวันสอบรอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566 “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

ถ้ามีข้อมูลสงสัย! เกี่ยวกับกรอกข้อมูลล่วงหน้าผิดพลาดติดต่อ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 • ข้อมูลบัตรประชาชนตัวจริง (เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน) เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สภาพ วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลการศึกษา , ชื่อสถานศึกษา , สถานศึกษาในประเทศ ประเภทสถานศึกษา , สถานะ (การศึกษา) , วุฒิการศึกษา , สาขาวิชา , วันที่สำเร็จการศึกษา/วันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา , เกรดเฉลี่ย
 • ข้อมูลอาชีพปัจจุบัน
 • ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • ข้อมูลที่บุคคลที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน

แล้ว!!! วันที่สมัครสอบ กพ 66 อย่าลืม!!

 • วันสมัครสอบจริง! ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • มาเลือกจังหวัด สนามสอบ
 • ทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแล้ว อย่าลืมจ่ายเงินค่าสอบตามเวลาที่กำหนด
 • เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 • หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

เปิดรับสมัครสอบ กพ 66 ภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam)

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดระบบสมัครในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

สมัครสอบ กพ 66 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566 กรอกข้อมูลส่วนตัวแบบล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบ กพ 66 ภาค ก

กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

ติดต่อปัญหาการสมัครสอบ กพ หรือการจ่ายเงินค่าสอบ

หากมีปัญหาการชําระเงินทางแอปพลิเคชั่น “” / “เป๋าตัง” / ATM โทร. 02-111-1111
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
Add Image