? สอบ

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

หากมีปัญหาติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.


สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ()

หากไม่จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

แต่งกายให้สุภาพ และสวม หรือ ตลอดระยะเวลาในการสอบ

 • รอบสอบที่ 1 – 7 (วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566
 • รอบสอบที่ 8 – 14 (วันที่ 31 เม.ย. – 2 พ.ค. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 26 เมษายน 2566
 • รอบสอบที่ 15 – 21 (วันที่ 26 พ.ค. – 30 พ.ค. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 พฤษภาคม 2566

รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย ประเภทไฟล์อัปโหลดต้องเป็นไฟล์ .jpg อัปโหลดรูปก่อนสอบและตามระยะเวลาที่ กำหนด ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

กำหนดการสอบ วันที่สมัครสอบ วันที่ต้องอัปโหลดรูปถ่าย วันประกาศผลสอบ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/


สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • ดินสอ ปากกา ยางลบ (สำหรับการทด)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • บัตรประจำตัวสอบ อย่าลืม!! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ไปที่ > https://job3.ocsc.go.th > เลือก สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ป้ายสีชมพู > กด ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขประจำตัวประชาชน > ค้นหา


สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) กี่โมง ?

มาสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง!! เพื่อเตรียมตัว

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบอีกครั้ง!

 • รอบสอบตรงกับวันธรรดา สอบเวลา 14.30 – 17.30 น.
 • รอบสอบตรงกับวันหยุด สอบเวลา 9.00 – 12.00 น.

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช็คข้อมูลก่อนสอบทุกครั้ง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th) > https://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/eexam_016601_20230309_20.pdf


อบรอบและเวลาสอบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) กพ 66

สอบแบบ e-Exam ตรวจสอบเวลาสอบอีกครั้ง อ่านข้อมูลประกาศ กพ (ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช็คข้อมูลก่อนสอบทุกครั้ง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > เลือก สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
 • เลื่อนหา!
  • ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 เป็นไฟล์ PDF
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบ
  • รอบที่สอบ ตัวอย่าง รอบสอบวันที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สอบเวลา 14.30 – 17.30 น. เป็นต้น
  • วิชาที่สอบ
  • เลขประจำตัวสอบ
  • สถานที่สอบ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
ocsc 66 2
ocsc 66 1
สอบ กพ กี่โมง ? สอบกพ 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

Related Posts