Table of Contents

สรุป! สอบ 66 สอบกี่โมง ? สอบสถานที่ที่ไหน ?(สอบแบบ และ paper pencil)

คลิกเลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ


เตรียมตัวก่อนสอบรอบ paper pencil (กพ 66)

 • หรือยัง ?
  • อัปรูปได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2566 (วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายอัปโหลดรูปสอบ)
  • แนะนำให้อัปโหลดรูปถ่ายก่อนวันสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น ภาพไม่ถูกต้อง
  • อัปรูปไม่ทัน ไม่สามรถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
  • วิธีอัปโหลดรูปถ่ายสอบ > เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/ > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายตามเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ถึงจะพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
  • อัปรูปไม่ทัน ไม่สามรถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • ต้องอัปรูปให้เรียบร้อยก่อน ถึงพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
  • เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • ดูสถานที่สอบ และเวลาสอบ
  • เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • อุปกรณ์เข้าห้องสอบ
  • บัตรประชาชน
  • บัตรประจำตัวสอบ
  • ดินสอ 2B / ยางลบ / ปากกา
ocsc 66 3

ถ้าดูข้อมูลทั้งหมดจากมือถือ

เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/> กดปุ่มเพิ่มเติม มุมขวาจอมือถือ

ใส่ชุดอะไรไปสอบ ?

แต่งงานให้สุภาพเรียบร้อย และสวม หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

ocsc 66 4

สอบแบบ paper pencil กี่โมง ?

รอบกระดาษ paper pencil มีสอบ 2 เวลา

เวลา สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
เวลาสอบ 9.00 – 12.00 น.
เวลาสอบ 14.00 – 17.00 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนไปสอบอีกครั้ง ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th/ 

ใช้เวลากี่ชั่วโมง ?

สอบ 3 ชั่วโมง

สอบ กพ 66 แบบ paper pencil ประกาศสถานที่สอบและวันที่สอบแล้ว!

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนไปสอบอีกครั้ง ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th/ 


อยากรู้ว่าตัวเองสอบเวลาไหน ? สอบสถานที่สอบไหน ? (กพ 66 สถานที่สอบ)

เตรียมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหาสถานที่สอบ กพ

ตรวจสอบได้โดยเข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/  สามารถดูได้ 2 แบบ

ocsc 66 1

1. ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขบัตรประชาชน > กดปุ่มค้นหา

หรือดูข้อมูลจากมือถือ > กดปุ่มเพิ่มเติม

ocsc 66 2

2 . หรือกดเข้าที่หัวข้อ > ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ocsc 66 1

ตรวจสอบ!! สถานที่สอบ / วันเวลาสอบ / วิชาสอบ / เลขประจําตัวสอบ / อุปกรณที่ใช้ในการสอบ

แล้วเลือกศูนย์สอบที่สมัครเอาไว้ ตามศูนย์สอบ 11 ศูนย์

หากมีปัญหาติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

สนามสอบกพ 66 ไฟล์ PDF

โดยมีรายละเอียด สถานที่สอบ / วันเวลาสอบ / วิชาสอบ / เลขประจําตัวสอบ / อุปกรณที่ใช้ในการสอบ

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 


อัปรูปไม่ทัน สอบรอบ paper pencil

คำเตือน!!! ไม่ทัน ไม่สามรถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ อัปรูปได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2566 (วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายอัปโหลดรูปสอบ)

ocsc 66 3

สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

แต่งกายให้สุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

 • รอบสอบที่ 1 – 7 (วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566
 • รอบสอบที่ 8 – 14 (วันที่ 31 เม.ย. – 2 พ.ค. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 26 เมษายน 2566
 • รอบสอบที่ 15 – 21 (วันที่ 26 พ.ค. – 30 พ.ค. 66)
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 พฤษภาคม 2566

รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย ประเภทไฟล์อัปโหลดต้องเป็นไฟล์ .jpg อัปโหลดรูปก่อนสอบและตามระยะเวลาที่ กพ กำหนด ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

กำหนดการสอบ วันที่สมัครสอบ วันที่ต้องอัปโหลดรูปถ่าย วันประกาศผลสอบ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/


สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • ดินสอ ปากกา ยางลบ (สำหรับการทด)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • บัตรประจำตัวสอบ อย่าลืม!! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ไปที่ > https://job3.ocsc.go.th > เลือก สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ป้ายสีชมพู > กด ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขประจำตัวประชาชน > ค้นหา


สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) กี่โมง ?

มาสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง!! เพื่อเตรียมตัว

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบอีกครั้ง!

 • รอบสอบตรงกับวันธรรดา สอบเวลา 14.30 – 17.30 น.
 • รอบสอบตรงกับวันหยุด สอบเวลา 9.00 – 12.00 น.

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช็คข้อมูลก่อนสอบทุกครั้ง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th) > https://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/eexam_016601_20230309_20.pdf


อบรอบและเวลาสอบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) กพ 66

สอบแบบ e-Exam ตรวจสอบเวลาสอบอีกครั้ง อ่านข้อมูลประกาศ กพ (ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช็คข้อมูลก่อนสอบทุกครั้ง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > เลือก สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
 • เลื่อนหา!
  • ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 เป็นไฟล์ PDF
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบ
  • รอบที่สอบ ตัวอย่าง รอบสอบวันที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สอบเวลา 14.30 – 17.30 น. เป็นต้น
  • วิชาที่สอบ
  • เลขประจำตัวสอบ
  • สถานที่สอบ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
ocsc 66 2
ocsc 66 1
สอบ กพ กี่โมง ? สอบกพ 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)