สรุป! กพ 67 สอบกี่โมง ? สถานที่ที่ไหน ? (สอบแบบ และ )

67 สอบกี่โมง ?

มาสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง!! เพื่อเตรียมตัว

 • Paper pencil
  • เวลาสอบ 9.00 – 12.00 น.
  • เวลาสอบ 14.00 – 17.00 น.
 • E-Exam
  • ตรวจสอบรายชื่อ สนามสอบ เวลาสอบ ป้ายสีชมพู รอบ e-Exam https://job3.ocsc.go.th เมนู > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา
  • หรือ ถ้าจำเลขรหัสประจำตัวของตัวเอง ไปตรวจสอบจาก ประกาศ! กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 > [PDF] https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/2567_EEXAM_SCHEDULE.PDF
   • แบ่งออกเป็น วันที่ เวลาสอบ วิชาสอบ และสนามสอบแต่ละศูนย์สอบ กพ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
  • รอบเช้า
   • เวลาสอบ 9.00 – 12.00 น.
  • รอบบ่าย
   • เวลาสอบ 14.30 – 17.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบอีกครั้ง! ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

วิธีเช็คเวลาสอบ และสถานที่สอบ กพ ของตัวเอง ด้วยตัวเอง

E-Exam

 • ตรวจสอบรายชื่อ สนามสอบ เวลาสอบ ป้ายสีชมพู รอบ e-Exam https://job3.ocsc.go.th เมนู > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา
 • หรือ ถ้าจำเลขรหัสประจำตัวของตัวเอง ไปตรวจสอบจาก ประกาศ! กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 > [PDF] https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/2567_EEXAM_SCHEDULE.PDF
  • แบ่งออกเป็น วันที่ เวลาสอบ วิชาสอบ และสนามสอบแต่ละศูนย์สอบ กพ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
วิธีเช็คเวลาสอบ และสถานที่สอบ กพ ของตัวเอง ด้วยตัวเอง

เตือน! อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ กพ

 • เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ยื่นคู่กับบัตรประจำตัวสอบ
 • อุปกรณ์สำหรับเขียน ทด ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ
 • หน้ากากอนามัย (สวมตลอดเวลาระหว่างการสอบ)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • อย่าลืม!! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • พิมพ์ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > เลือบสอบ กพ > หาเมนู > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา

มีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ เบอร์ติดต่อสอบถาม กพ

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่
  • Call Center โทร. 02-697-0922
  • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่
  • โทร. 02-547-1000 ต่อ 8708,8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717
  • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านประกาศการสอบล่าสุด e-Exam (ประกาศที่เพจ กพ วันที่ 28 มีนาคม 2567)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

 • กำหนดการ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กพ e-Exam
 • ถ้าจำเลขรหัสประจำตัวของตัวเอง ไปตรวจสอบจาก ประกาศ! กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567
  • แบ่งออกเป็น วันที่ เวลาสอบ วิชาสอบ และสนามสอบแต่ละศูนย์สอบ กพ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
  • [PDF] https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/2567_EEXAM_SCHEDULE.PDF
 • เช็คเวลาสอบ และสถานที่สอบ กพ ของตัวเอง ด้วยตัวเอง
  • ป้ายสีชมพู รอบ e-Exam https://job3.ocsc.go.th
  • เมนู > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • เมนู > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ > > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา

ศูนย์สอบ กพ รอบ e-Exam

กดไปอ่านและค้นหา ป้ายสีชมพู รอบ e-Exam > https://job3.ocsc.go.th > อ่านหน้าแรก ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

ocsc 67 11 1

และปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

ไฟล์ PDF ประกาศ! รับ 2567


สนามสอบกพ 67 มีที่ไหนบ้าง!

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

รอบ Paper & Pencil

สอบข้อเขียนวันที่ 25 สิงหาคม 2567 ประกาศสถานที่สอบวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 

โดยมีรายละเอียด สถานที่สอบ / วันเวลาสอบ / วิชาสอบ / เลขประจําตัวสอบ / อุปกรณที่ใช้ในการสอบ

รายชื่อและรายละเอียดสนามสอบ กพ รอบ Paper & Pencil แต่ละศูนย์! รอประกาศทางการวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตามกำหนดการ

 1. กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. ราชบุรี
 4. เชียงใหม่
 5. พิษณุโลก
 6. นครราชสีมา
 7. อุดรธานี
 8. อุบลราชธานี
 9. ขอนแก่น
 10. สุราษฎร์ธานี
 11. สงขลา
ocsc 67 2

รอบ e-Exam (สอบตามรอบที่สมัครสอบไว้)

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 

 • สอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบ
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เวลาสอบ รอบ e-Exam

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 

ocsc 67 11

ศูนย์สอบ

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

Related Posts