3 – 9 เม.ย. 67 เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม!

3 - 9 เม.ย. 67 เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการสอบ กพ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม!

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

เงื่อนไขการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม

  • เป็นผู้ที่ไม่ได้วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper & Pencil)
  • ผู้ที่สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper & Pencil) จะไม่สามารถยกเลิกการสมัครสอบ เพื่อมาลงทะเบียนใหม่ได้
  • ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ แล้ว ขอให้ติดตาม วันเวลาเพื่อกใบสมัครอีกครั้ง ทางทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

หมายเหตุ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ไม่ใช่การสมัครสอบ

3 - 9 เม.ย. 67 เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการสอบ กพ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม!
3 – 9 เมษายน 2567 เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการสอบ กพ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม!
  • สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
    • ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 24.00 น.
  • ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
  • หัวข้อ “ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper&Pencil) (เพิ่มเติม)”
3 - 9 เม.ย. 67 เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการสอบ กพ รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม!

Related Posts