สรุป! 67 วันสมัครรอบ 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

ลองทำตัวอย่างข้อสอบ ก่อนสอบจริง! ของสำนักงาน ก.พ.

  • การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
  • Conversation Vocabulary Structure Reading
  • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ > https://job.ocsc.go.th/exam_expo/index.html

กำหนดการวันรอบ e-Exam 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ช่องสมัครสอบทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th > กดป้ายสีชมพู สอบรอบ e-Exam

รอบสอบและสนามสอบ ที่อยากเลือกอาจจะเต็มแล้ว! ตรวจสอบอีกครั้งได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th > ป้ายสีชมพู e-Exam

ต้องอ่านก่อน 67 (e-exam สอบคอมพิวเตอร์)

สรุป! กพ 67 วันสมัครสอบรอบ e-Exam 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

เงื่อนไข

  • 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
  • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
  • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ติดตามต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

วัน 67

วันสมัคร ทางสำนักงาน ก.พ. ประกาศว่า กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !! ส่วนกำหนดการวัน 67 รอประกาศอีกครั้ง ช่วงต้นปี 2567 ประกาศกำหนดการอย่างทางอีกครั้ง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ติดตามต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

กำหนดการวันสมัครสอบรอบ e-Exam 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th