สรุป! กพ 67 วันไหน ? ข้อมูล 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Examสอบกพ 67 วันไหน ?

สรุป! แบบสั้นที่สุด 67 วันไหน ?

รอบ e-Exam 2567

 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบผ่าน
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567

สรุป! แบบสั้นที่สุด ?

 • สมัคร กพ รอบ e-Exam 2567
  • เงื่อนไข ถ้า! สงสัยถามที่เพจสำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
   • 1. ผู้ เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
   • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
   • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15
  • ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง!
  • สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
   • สมัครสอบออนได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
   • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
  • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
   • มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
   • ใหม่! จ่ายเงินค่าสมัคร กพ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย NEXT หรือ
  • ประกาศรายชื่อสอบแต่ละศูนย์สอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันสอบ
  • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
   • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
   • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบผ่าน
   • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
   • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
   • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567
  • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
   • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
   • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
   • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • สมัคร กพ รอบ Paper & Pencil 2567
  • ยังไม่มีประกาศทางการออกมา!

สรุป! สมัครสอบกพ 67 เมื่อไหร่ ? สมัครสอบ

(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ช่องทางสมัครสอบ และอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ค่าสมัครสอบ กพ รอบ e-Exam 67 กี่บาท ?

ค่าสมัครสอบที่ต้องจ่ายหลังจากสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

Related Posts