Table of Contents

ศูนย์ (สนามกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ สอบกพ 67 วันไหน ?

ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) e-Exam 2567

ช่องสมัครสอบทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th > กดป้ายสีชมพู สอบรอบ e-Exam

ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง! ติดตามข้อมูลข่าวสารการสมัครและสอบ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

ที่นั่งสอบและสนามสอบ ที่คงเหลืออยู่! ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67)

ข้อมูล https://job3.ocsc.go.th วันที่ 12 มกราคม 2567 มีที่นั่งสอบที่เหลือเพิ่มอีก! จากทั้งหมด 161,440 เหลืออีก 12,324 ที่นั่งสอบทั่วประเทศ จาก 18 สนามสอบ เหลือที่นั่งสอบอยู่อีก 3 สนามสอบ ที่สมัครสอบได้! (ข้อมูล ณ วันที่ 11/01/2567 เวลา 14:29)

 • สมัครทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th > ป้ายสีชมพู
 • ต้องจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ภายใน 22.00 หรือ 4 ทุ่ม ถ้าหลัง 4 ทุ่มไปแล้ว รอบสอบและสนามสอบที่สมัครไว้จะถูกเลิกทันที! (ค่าสมัครสอบ 330 บาท)
 • สนามสอบและรอบที่เพิ่มขึ้นมา เช่น พื้นที่สนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)
  • สำนักงาน ก.พ. จากทั้งหมด 1,725 เหลืออีก 23 ที่นั่งสอบ
   • ใกล้ MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข > นั่งวินมอเตอร์ไซค์ > ลงหน้าตึกสำนักงาน ก.พ.
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากทั้งหมด 31,950 เหลืออีก 3,298
   • ใกล้ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน > เดินอีกประมาณ 700 เมตร
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทั้งหมด 15,450 เหลืออีก 446
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากทั้งหมด 16,080 เหลืออีก
   • ใกล้ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ > นั่งรถเมล์ที่ผ่านมหาวิทยาลัย 18, 19, 28, 56, 108, 510, 515, ปอ.พ.4 และ 539

ข้อมูลที่นั่งสอบที่ว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้กดสมัครกดปุ่มรีเฟรชทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบจำนวนที่นั่งสอบคงเหลือ

ถ้า! รอบสอบและสนามสอบ ที่อยากเลือกเต็มแล้ว! อยากลุ้นว่า.. จะมีรอบ และสนามสอบว่างหรือไม่ ?

ให้มาเช็คและตรวจสอบที่นั่งสอบว่าง ทั้งรอบสอบและสนามสอบ ในเวลา 8 โมงเช้า ถ้ามีเหลือตามต้องการให้สมัครสอบได้ในเวลา 8.30 เช้าของทุกวัน ที่เว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th

ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam สอบกพ 67 วันไหน ?

ข้อมูลศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) อ้างอิงจากข้อมูล หน้า 9 ไฟล์ PDF https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/eexam_136701_20231222_1.pdf

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

สรุป! ข้อมูลและช่องทางสมัครสอบ กพ 2567

รอบ paper & pencil

ต้องรอรอบสอบ กพ e-Exam สมัครสอบ สอบเสร็จสิ้นแล้ว จนถึงวันประกาศผลคะแนนสอบ และต้องรอประกาศทางการทางเพจสำนักงาน ก.พ. รอแจ้งวันสมัครสอบรอบ paper & pencil อีกครั้ง


รอบ e-Exam

อ่านเงื่อนไข! ก่อน 2567

ช่องสมัครสอบทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th > กดป้ายสีชมพู สอบรอบ e-Exam

 • 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15
  • ถ้า! งง และสงสัย ไม่แน่ใจ สอบถามได้ที่เพจสำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

รอบสอบและสนามสอบ ที่อยากเลือกอาจจะเต็มแล้ว! ตรวจสอบอีกครั้งได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th > ป้ายสีชมพู e-Exam

ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam สอบกพ 67 วันไหน ?

สอบ กพ รอบ e-Exam 2567 มีกี่รอบ เริ่มสอบกี่โมง และกี่ชั่วโมง ?

 • มีสอบ 2 รอบ (ขึ้นอยู่ที่เลือกสนามสอบ จะมี 2 รอบ หรือรอบเดียวต่อวัน)
  • รอบเช้า
   • เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • รอบบ่าย
   • เวลา 14.30 – 17.30
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมประกาศศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) ได้ที่ หน้า 9 ไฟล์ PDF https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/eexam_136701_20231222_1.pdf

ช่องทางสมัครสอบ กพ รอบ e-Exam 2567

ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่! ข้อมูลประกาศสอบ วันสมัครสอบ วันสอบ ตรวจสอบรายชื่อสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในวันสอบจริง ประกาศรายชื่อสอบผ่าน เช็คผลคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน! ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

 • สมัครทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท (330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท)
  • จ่ายเงินค่าสมัครสอบ กพ ด้วยตัวเองง่ายที่สุด! ได้ที่ธนาคารกรุงไทย NEXT หรือ แอปเป๋าตัง
 • ไฟล์รูปสมัครสอบที่ใช้อัปโหลดตอนสมัครสอบรอบ e-Exam 2567 (สอบผ่านแล้วไฟล์รูปถ่ายไปอยู่ในเอกสารหนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน)
  • ต้องรูปถ่ายหน้าตรง
  • ไม่สวมหมวก
  • ไม่สมวกแว่นตาดำ
  • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
  • ไฟล์รูป .jpg ความละเอียดไม่เกิน 40 kb
  • ต้องเป็นรูปถ่ายใช้สมัครงาน
 • ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในวันสอบจริง
  • วันที่ 15 มีนาคม 2567
 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบ
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง!

แนะนำหนังสืออ่านสอบ กพ

 • คอร์สเรียนออนไลน์ ติว ก.พ. 66 สอบกพ หนังสือ กพ. 66 วิชาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ ไทย คณิต กฎหมาย ข้าราชการ คอร์สเรียน
  • ราคาสินค้า: 8,999 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 2,799 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orx1Y?cc
 • ขายสูตรเด็ด (เป็น PDF) กพ. 2566 หนังสือ กพ อ่านหมดที่ให้ไปสอบได้แน่นอน หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือ กพ. หนังสือเตรียมสอบ ขายดี
  • ราคาสินค้า: 179 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 89 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orxil?cc
 • หนังสือสอบ ก.พ. 66 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา ข้อสอบ กพ หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
  • ราคาสินค้า: 890 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 799 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.OrxR8?cc
 • หนังสือสอบ กพ. 2565 คู่มือเตรียมสอบ ติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) ฉบับคนมีเวลาน้อย
  • ราคาสินค้า: 69 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 69 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orx8m?cc

สรุป! ค่าสมัครสอบกพ 67 กี่บาท ? (e-Exam กับ Paper&Pencil)

ช่องทางสมัครสอบ กพ 2567 รอบ e-Exam

ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam สอบกพ 67 วันไหน ?
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สนามสอบกพ 67 มีที่ไหนบ้าง ?

เงื่อนไข สมัครสอบ e-Exam 2567

 • 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15
 • ถ้า! สงสัยถามที่เพจสำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง! ติดตามข้อมูลข่าวสารการสมัครและสอบ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

อ้างอิงจากข้อมูล หน้า 9 ไฟล์ PDF https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/eexam_136701_20231222_1.pdf

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

สรุป! แบบสั้นที่สุด วันสมัครสอบ กพ 2567

สมัคร กพ รอบ e-Exam 2567

ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง! ติดตามข้อมูลข่าวสารการสมัครและสอบ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

 • สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • ใหม่! จ่ายเงินค่าสมัคร กพ ได้ที่แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง
 • ประกาศรายชื่อสอบแต่ละศูนย์สอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันสอบ
 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบผ่าน
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ช่องทางติดต่อ สำนักงาน กพ เบอร์อะไร ?

 • หากมีปัญหาการชําระเงินทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” / “เป๋าตัง” / ATM โทร. 02-111-1111
 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ลองทำตัวอย่างข้อสอบ ก่อนสอบจริง! ของสำนักงาน ก.พ.

ลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ > https://job.ocsc.go.th/exam_expo/index.html

 • การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • Conversation Vocabulary Structure Reading
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วันสมัครสอบ กพ 67 ภาค ก.

ช่องทาสมัครสอบ กพ 67 และอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • e-Exam 67
  • สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam สอบกพ 67 วันไหน ?
 • Paper & Pencil 67
  • ยังไม่ประกาศวันสมัครสอบ

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ติดตามต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ค่าสมัครสอบ e-Exam 67

ค่าสมัครสอบ e-Exam 67

330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

วันสมัครสอบ e-Exam 67

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ? ข้อมูลสมัคร กพ 67 สอบภาค ก. ปี 2567 สอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam สอบกพ 67 วันไหน ?

ค่าสมัครสอบ Paper & Pencil 67

ยังไม่ประกาศ


ศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) มีที่ไหนบ้าง ?

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี
ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

ข้อมูลสมัครสอบกพ 67 รอบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

> ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 66 > https://job3.ocsc.go.th

สอบ กพ สอบอะไรบ้าง ?

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลปีที่สมัครสอบอีกครั้ง!

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ